]]>

Djøf

Ansættelsesvilkår, når du er udstationeret

Se et forslag til en udstationeringskontrakt og læs om løn, feriepenge, bolig og forsikring. Se, hvad du skal være opmærksom på, hvis du bliver udstationeret fra Udenrigsministeriet og få gode råd til, når du skal retur fra udlandet.

Du er omfattet af danske love og aftaler, når du er udstationeret på danske vilkår. Det er vigtigt, at din kontrakt tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende, mens du er ude.

Er du udsendt på lokale vilkår så læs mere her.

Din kontrakt og vilkår

Hvis du udstationeres af en dansk arbejdsgiver i længere tid end en måned, har du i medfør af lov om ansættelsesbeviser krav på en kontrakt eller anden skriftlig dokumentation, der fastslår vilkårene for udstationeringen. 

Forslag til udstationeringskontrakt

Løn 

Når du udstationeres skal du se det som en anledning til at forhandle din løn. Tag højde for de udgifter som du får ved at flytte til udlandet fx har din ægtefælle/partner muligvis ikke løn under din udstationering, du kan have udgifter til bopæl i Danmark, eller tab ved salg af din bolig med mere. 

Ofte betaler arbejdsgivere - helt eller delvist - en del af de udgifter, du tidligere selv har dækket af din løn fx bolig, børnepasning, sygesikring. 

Skal du udsendes til lande med særlige forhold, kan du også forsøge at forhandle et hardship-tillæg, der dækker besværligheder og ulemper, der måtte være i forbindelse med udstationeringen. 

Feriepenge

Som udstationeret optjener du kun danske feriepenge, hvis du er udstationeret i under 12 måneder, eller hvis det udtrykkeligt fremgår af din udstationeringskontrakt. Du bør derfor få aftalt, at du under hele din udstationering optjener ret til ferie med løn/feriegodtgørelse i henhold til reglerne i Ferieloven. 

Du kan i den forbindelse eventuelt aftale en længere ferie end de normale fem uger. Mange medlemmer oplever et behov for flere ugers ferie, for at holde kontakten til familie og venner i Danmark ved lige.

Opsigelse

For ikke at stå i en situation hvor du kan blive afskediget kort tid efter, at du er tiltrådt, kan det være en god idé at aftale uopsigelighed for arbejdsgiver i fx det første år af udstationeringen. I kan også aftale at hvis arbejdsgiver opsiger dig, betaler arbejdsgiveren din hjemrejse og eventuelle fragtomkostninger af ejendele. 

Hvis du bliver opsagt mens du er udstationeret og du tidligere har været ansat hos arbejdsgiveren i Danmark, kan I aftale, at du krav på at vende tilbage til din tidligere stilling. 

Bolig

Det er almindeligt, at din arbejdsgiveren stiller fri bolig til rådighed hvis du skal udstationeres. 

I skal tage stilling til, hvem der skal betale for hjemtransport af dit bohave, hvis udstationeringen afbrydes i utide. Er du ikke skyld i udstationeringen ophører, er det normalt, at din arbejdsgiver betaler hjemtransporten. Har du selv opsagt din stilling, ses normalt at arbejdsgiveren ikke vil betale hjemtransporten, hvis det ikke er udtrykkeligt aftalt i forvejen. 

Sikkerhed

Er du i tvivl om sikkerheden i det land, hvor du skal arbejde, kan du se sikkerhedsvurderingerne af det pågældende land på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.gov.uk og www.state.gov. Her kan du let søge de forskellige lande frem. 

Hjemrejse

Det er en god ide at få aftalt at din arbejdsgiver betaler for hjemrejse til Danmark for dig og din familie. Vores medlemmer har typisk aftalt ret til to hjemrejser om året. Arbejdsgiver stiller typisk krav om at rejsen skal foregå ved den billigst mulige flyrejse og efter forudgående godkendelse af virksomheden.

Forsikring

Det er normalt, at din arbejdsgiver sørger for at du og din familie er fuldt forsikret under din udstationering. Du bør undersøge hvordan du og din familie er forsikret under hele udstationeringen. 

Retur

Djøf er ofte i kontakt med medlemmer, der er frustrerede over, at der er en manglende forståelse for det arbejde, de har lavet i udlandet, og at de i praksis er vendt tilbage til samme stilling, som de forlod. 

Generelt for disse medlemmer er, at de ikke har drøftet formålet med udstationeringen med deres arbejdsgiver.

Inden du udstationeres, er det derfor en god idé, at du og din arbejdsgiver aftaler hvilke målsætninger I har for din udstationering. Med andre ord; hvorfor udstationeres du, og hvad forventes det, at du kan bidrage med, når du vender hjem igen? Sørg desuden for at holde en løbende kontakt- og vidensudveksling med din arbejdsplads i Danmark. 

Særligt for offentlige

Hvis du bliver udstationeret fra Udenrigsministeriet – de såkaldte ”udestillinger” – bibeholder du dine eksisterende løn- og ansættelsesvilkår og er fortsat omfattet af AC-overenskomsten. Derudover vil der blive forhandlet et ”udetillæg”, der skal dække en del af de omkostninger, som du vil have til husleje, pasning m.m., hvis du tager din familie med til udlandet. 

Udetillægget er fastsat af Udenrigsministeriet og Moderniseringsstyrelsen og bliver beregnet på baggrund af de udgifter, du vil have, alt afhængigt af om du rejser alene eller medbringer din familie. 

Som national ekspert udsendes du direkte af din arbejdsgiver til Bruxelles. Dine nuværende løn- og ansættelsesvilkår bevares og du kan eventuelt forhandle et udetillæg som tillæg til din eksisterende løn.

Du vil typisk blive ansat på henholdsvis kommunal/regional overenskomst på almindelige danske vilkår. Eventuelle hjemrejser, flytning af bohave, udetillæg og lignende skal forhandles individuelt.

Du er velkommen til at kontakte Djøf på dk¤djoef¤djoef eller telefon 33 95 97 00 og få en snak om din løn og dine vilkår, hvis du skal udstationeres.