Djøf

Hvis du flytter med

Hvad er dine muligheder, hvis din arbejdsplads flytter, og du gerne vil fortsætte i jobbet? Hvis du gerne vil fortsætte i dit job, når din arbejdsplads flytter, er der forskellige vilkår, du kan forhandle om.

Hvis din arbejdsplads flytter til et sted, som du har mulighed for at pendle til, hvis du får den fornødne fleksibilitet, kan du lave en særlig aftale med din arbejdsgiver. Du kan fx aftale, at:

 • Din arbejdsuge på 37 timer fordeles på fire arbejdsdage, og at 1 af dagene som minimum er en hjemmearbejdsdag
 • Du får 2 hjemmearbejdsdage eller flere
 • Din transporttid tæller som arbejdstid

Ny lønaftale

Du kan fx forhandle med din arbejdsgiver om at få:

 • Funktionstillæg eller kvalifikationstillæg
 • Engangsvederlag
 • Resultatløn
 • Fastholdelsesbonus
 • Senioraftaler

Du kan læse mere om de forskellige muligheder i Moderniseringsstyrelsens Inspiration til fastholdelse af medarbejdere ved flytning af statslige arbejdspladser - januar 2018

Hvis du flytter din bopæl

Medfører flytningen af din arbejdsplads, at du er nødt til at flytte din husstand og jeres indbo for at kunne blive i jobbet, kan du få flyttegodtgørelse. Afhængig af den konkrete situation kan der fx være tale om godtgørelse af:

 • Befordringsudgifterne ved flytningen
 • Udgifterne ved flytning af indbo
 • Huslejetab
 • Udgifter ved dobbelt husførelse
 • Besøgsrejser ved dobbelt husførelse
 • Udgifter til opmagasinering af indbo
 • Handelsomkostninger, det vil sige fx udgifter til advokat- og ejendomsmæglersalærer

Du kan kun få flyttegodtgørelse, hvis:

 • Du flytter, fordi din arbejdsplads flytter
 • Din nye bopæl er væsentligt nærmere din nye arbejdsplads.

Her finder du reglerne om flyttegodtgørelse i forbindelse med flytning af tjenestested i Flyttegodtgørelsesaftalen

Du kan også læse Moderniseringsstyrelsens retningslinjer om flyttegodtgørelser.

Blev medlem af facebookgruppen "Netværk for statsansatte" og del dine erfaringer, oplevelser eller stil spørgsmål. 

Mulighed for at vende tilbage?

Hvis du gerne vil fortsætte i dit job på det nye arbejdssted, men samtidig også ønsker at have mulighed for at omgøre din beslutning, hvis det efter kortere tid skulle vise sig ikke at være den rigtige, kan du fx forhandle med din arbejdsgiver om at:

 • Gøre din ansættelse det nye sted tidsbegrænset med mulighed for at vende tilbage til ansættelse i hovedstadsområdet
 • Få en fortrydelsesret således at du i en periode på 3 - 6 måneder stadigvæk har mulighed for at tilkendegive, at du ikke vil flytte med.