Djøf

Brev til Lars Løkke Rasmussen

Læs brev til Lars Løkke Rasmussen, relevante ministre, ordførere og udvalg om flytning af statslige arbejdspladser.

Kære Lars Løkke Rasmussen

Gør flytning af statslige arbejdspladser til en succes

Dansk Magisterforening, Ingeniørforeningen, IDA og Djøf  er enige om tre konkrete anbefalinger til regeringen i forbindelse med den kommende bølge af flytninger.

Vores anbefalinger tager udgangspunkt i en helt ny undersøgelse, som vi har fået udarbejdet af Rambøll. Undersøgelsen bekræfter billedet af, at den første runde af flytninger har givet en række udfordringer. Samtidig viser evalueringen også veje frem.

På baggrund af undersøgelsens konklusioner fremlægger vi derfor tre konkrete anbefalinger, inden den næste runde af flytninger forventeligt bliver meldt ud i december måned.

Vores anbefalinger lyder:

Placer nye arbejdspladser i klynger, hvor det giver mening i forhold til faglighed og volumen. Dermed sikres medarbejderne mulighed for at skabe faglige fællesskaber, ligesom mulighederne for at sikre medfølgende ægtefæller job bliver større.

Lyt til medarbejderne og forbered processen. Det er helt afgørende, at erfaringerne fra de første flytninger kommer i spil, så vi sikrer en bedre information, forberedelse og proces. Dermed kan man i forbindelse med flytningerne understøtte en højere grad af videnoverlevering, og serviceniveauet for borgerne og virksomheder hurtigere kommer tilbage til normalen.

Hav fokus også på dem, der bliver tilbage. En række arbejdspladser er blevet revet midt over i forbindelse med flytningerne, og her er det afgørende, at fokus både er på de nyoprettede arbejdspladser – med investering i kompetenceudvikling – og på den del af arbejdspladsen, der bliver tilbage.

Vi stiller gerne vores erfaringer til rådighed for regeringen i håb om at sikre en god flytteproces i fremtiden.

Evalueringen indeholder et kortfattet resume, og rapporten med bilag er ligeledes vedlagt.

Med venlig hilsen

Camilla Gregersen, Formand for Dansk Magisterforening
Thomas Damkjær Petersen, Formand for Ingeniørforeningen, IDA
Lisa Herold Ferbing Formand for Djøf

 

IDA (Ingeniørforeningen), Dansk Magisterforening og Djøf har bedt Rambøll Management Consulting om at gennemføre en erfaringsopsamling af den første runde af flytning af statslige arbejdspladser med det formål at belyse læringspunkter i forhold til flytningernes ramme og proces.

Flytning af statslige arbejdspladser

Flytning af statslige arbejdspladser - Bilagsrapport