Djøf

Opsigelse på grund af sygdom

Du kan godt blive sagt op under sygdom, hvis din arbejdsgiver kan give en saglig begrundelse.

Selvom du har ret til at være fraværende på grund af sygdom, kan din arbejdsgiver godt sige dig op. Du kan både blive opsagt, mens du er sygemeldt, men også efter en sygemeldingsperiode. Opsigelsen skal dog være sagligt begrundet. 

Det kan fx være sagligt, hvis du har været syg meget længe. Men det er arbejdsgiveren, som foretager en konkret vurdering baseret på, hvor stor en belastning dit fravær er for arbejdspladsen. 

Djøf anbefaler, at du ikke selv siger op på grund af sygdom, men at du lader din arbejdsgiver opsige dig. Også selvom der ikke er udsigt til bedring i din situation.

Djøf anbefaler desuden, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller Djøf umiddelbart efter, at du er blevet opsagt.

Tjek 120-dages reglen for privatansatte

Er du privatansat, kan din kontrakt indeholde en 120-dages regel om sygdom. Det betyder, at din arbejdsgiver har ret til at opsige dig med en måneds varsel, hvis du har været syg i 120 dage inden for 12 sammenhængende måneder. Det gælder, uanset hvor længe du har været ansat.

Opsigelsen skal komme umiddelbart efter, at du har haft din 120. sygedag. Aftalen om anvendelse af 120-dages reglen skal fremgå klart af din ansættelseskontrakt for at være gyldig.

Djøf anbefaler, at du ikke indgår aftale med din arbejdsgiver om, at 120-dages reglen skal gælde.

Der findes ingen 120-dages regel for offentligt ansatte.

Djøfbladet

Sådan var det at være anklager i ubådssagen

Mød Jakob Buch-Jepsen, der førte efterforskernes arbejde frem i byretten under den nok mest intenst mediedækkede danske straffesag nogensinde. Det var ikke en kompliceret sag, siger han, ”men det er den, der har påvirket mig mest som menneske.”

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Syg af bekymring?

Kan man egentlig blive opsagt, når man er sygemeldt?


Mette Sommer
Mette Sommer
Chefkonsulent