Djøf

Løn under sygdom

Hvilken løn har du ret til, mens du er syg?

Du har ret til fuld løn under sygdom, hvis du er funktionær. Fuld løn er den løn, du normalt får udbetalt. Dine rettigheder afhænger dog af, om du får fast eller variabel løn.

Fast løn

Hvis du har fast løn, har du ret til fuld løn under sygdom. Fuld løn er den løn, du normalt får udbetalt.

Variabel løn

Hvis dine arbejdstider varierer, eller du skal skrive dig på en vagtplan fra uge til uge, skal du stadig have løn under sygdom.

Eksempler:
Kortvarig sygdom: Her må man vurdere, hvilke dage du normalt arbejder, og hvor mange timer, du så skal have løn for. Arbejder du fx normalt fem timer om mandagen og bliver syg denne dag, skal du have løn for fem timer.

Længerevarende sygdom: Her skal din løn beregnes ud fra et gennemsnit af de timer, du har haft i de forudgående tre måneder. Har du fx arbejdet 130 timer i de tre måneder, inden du blev syg, skal du have løn for ti timer pr. uge.

Ved meget skiftende arbejdsdage og -tider afhænger lønnen under sygdom af en konkret vurdering. Det kan være nødvendigt at afdække, om der har været et mønster i dine arbejdstider. Mønstret kan afgøre, hvor mange timer du skal have løn for.

Djøfbladet

Hver 10. private djøfer er lagt i gyldne håndjern

Det kan være skadeligt for karrieren, hvis man skriver under på en kunde- eller konkurrenceklausul. Og på trods af en lovændring har næsten lige så mange som tidligere en klausul i deres kontrakt. Mange ved ikke, hvad klausulen egentlig indebærer, og det kan koste dyrt – i nogle brancher mere end andre.

Foto: Billion Photos/Shutterstock
Djøf blog

Syg af bekymring?

Kan man egentlig blive opsagt, når man er sygemeldt?


Mette Sommer
Mette Sommer
Chefkonsulent