]]>

Fravær

Hvilke rettigheder og pligter har du i forbindelse med fravær?

Fridage

Lægebesøg

Tjenestefrihed uden løn

Tilbagegangsmærke

Orlov hvis du mister et barn

Frihed til offentlige hverv

Fravær og frihed som fuldmægtig