Djøf

Overførsel af ferie

Vil du gerne overføre ferie til næste ferieår? Her kan du læse, hvilke regler der gælder.

Hvis du har optjent ferie, som du ikke har afholdt, kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver om at overføre dagene til næste ferieår. Det gælder for de dage, der ligger ud over 20 feriedage. Du skal være opmærksom på, at der kan gælde andre regler, hvis du er ansat på en kollektiv overenskomst.

Hvis du ikke indgår en aftale om at overføre ferien, kan du i nogle tilfælde få udbetalt den ferie, du ikke når at holde i løbet af ferieåret.

5. ferieuge

For at overføre ferie, skal du aftale det med din arbejdsgiver. Hverken du eller din arbejdsgiver kan ensidigt bestemme, at der skal ske overførsel. Hvis du ønsker at overføre ferie, skal du indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver. Aftalen skal være indgået senest den 30. september efter ferieårets udløb.

Der gælder ingen specifikke krav til formen af aftalen. Aftalen kan godt omfatte overførsel i flere år efter hinanden. På den måde kan man efter aftale med arbejdsgiveren spare flere ferieuger op fx:

  • 2015/2016: Ret til 5 ugers ferie, holder 4 uger og overfører 1 uge
  • 2016/2017: Ret til 6 ugers ferie, holder 4 uger og overfører 2 uger
  • 2017/2018: Ret til 7 ugers ferie, holder 4 uger og overfører 3 uger

Hvis du er jobsøgende

Du kan ikke overføre ferie, hvis du er jobsøgende. Overførsel af ferie kan kun ske ved aftale mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager.

Overvej følgende, inden du indgår en aftale med din arbejdsgiver

  • Hvor mange feriedage vil du gerne overføre?
  • Vil du gerne aftale, at der også skal overføres dage i kommende ferieår?
  • I hvilket/hvilke ferieår vil du gerne holde de overførte dage?
  • Skal det nøjagtige afholdelses-tidspunkt fastlægges?
  • Kan aftalen opsiges af dig eller din arbejdsgiver, og i givet fald på hvilke betingelser?

Forhindret i at holde ferie

Hvis du på grund af fx barsel eller sygdom ikke kan holde ferie inden hovedferieperiodens eller ferieårets udløb, får du udbetalt dine feriepenge kontant. Sker det ikke automatisk, så kan du kontakte din arbejdsgiver og kræve ferien udbetalt. 

Er du offentligt ansat, kan du i stedet aftale med din arbejdsgiver, at du overfører ikke holdte feriedage til det efterfølgende ferieår. Samme mulighed kan følge af en kollektiv overenskomst for privatansatte.

Særlige feriedage og feriefridage

Hvis du er privatansat og har en 6. ferieuge, feriefridage, eller anden frihed, som du ikke har nået at afholde, kan du normalt overføre dagene til næste ferieår. Reglerne, der gælder hos dig vil typisk stå i din kontrakt, husaftale eller overenskomst. Hvis det ikke står her, skal du forsøge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at overføre dagene. 

Hvis du er ansat i stat, region eller kommune og har særlige feriedage/feriedage fra 6. ferieuge, du ikke har holdt, kan du overføre dem til et senere ferieår efter aftale med din arbejdsgiver. Er du ansat i staten, kan din arbejdsgiver dog kræve, at du holder de særlige feriedage indenfor ferieåret, hvis dagene pr. 1. januar i ferieåret ikke er enten holdt eller planlagt.  

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Så læs dog en bog i din ferie

Slap af og læs en bog, i stedet for at kigge på andre folks Facebook-billeder ...


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent