Djøf

Sygdom i forbindelse med ferie

Er du blevet syg i din planlagte ferie? Ferieloven skelner mellem, om du er blevet syg før ferien eller under ferien.

Sygdom før ferien

Hvis du er blevet syg, før din planlagte ferie begynder, har du ikke pligt til at påbegynde ferien. Du skal være blevet syg, før din arbejdstid begynder den første feriedag. Det betyder, at du har valget mellem at holde ferien som planlagt eller at melde dig syg. Gør du det sidste, ses sygdommen som en feriehindring, og du kan holde erstatningsferien på et senere tidspunkt.

Hvis du ikke kan holde ferien, er der et par ting, at du skal huske:

  • Meld dig syg efter de almindelige regler, der gælder for dit ansættelsesforhold.
  • Hvis du bliver rask, inden din planlagte ferie er udløbet, skal du raskmelde dig hos din arbejdsgiver. Her skal du fortælle, om du vil holde den resterende ferie, eller om du vil genoptage arbejdet. Det er kun resten af din planlagte ferie, du kan vælge at holde, da du ikke har ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af din raskmelding, medmindre din arbejdsgiver er indforstået med det.
  • Tidspunktet for din erstatningsferie fastlægges efter de almindelige regler, men varslerne forkortes, hvis det er nødvendigt for, at du kan holde hovedferien inden for hovedferieperioden, som er inden den 30. september.

Sygdom under ferien

Du har mulighed for at få erstatningsferie, hvis du bliver syg efter feriens begyndelse. Retten til erstatningsferie gælder først efter udløbet af en karensperiode. Hvis du har optjent 25 feriedage, er karensperioden på 5 sygedage, og hvis du har optjent mindre end 25 dage, så er karensperioden forholdsvis kortere.

Har du fx optjent 15 dage, så har du ret til erstatningsferie efter 3 sygedage i ferien. Er du syg i flere ferieperioder tælles karensdagene sammen i hele ferieåret.

Eksempel 

Du har optjent 15 feriedage og har derfor ret til erstatningsferie efter 3 sygedage under ferien:

  • Du holder 10 dages ferie i juli, og under ferien bliver du syg i 2 dage, hvorefter du er rask og fortsætter din ferie.
  • I oktober måned holder du 5 feriedage, men er syg 3 af dagene.
  • Hvis du har meldt sygdommen efter reglerne og fremlægger dokumentation for dine sygedage, kan du få erstatningsferie for de 2 sidste sygedage i oktober måned. 

Erstatningsferie 

Vil du have erstatningsferie, skal du huske at give din arbejdsgiver besked om sygdommen på første sygedag på samme måde, som hvis du ikke var på ferie. Retten til erstatningsferie indtræder tidligst, når du har givet arbejdsgiveren besked om, at du er syg.

Krav til dokumentation

Du skal selv dokumentere sygdommen over for arbejdsgiveren, hvilket betyder, at du skal indhente lægeerklæring eller friattest fra 1. sygedag. Dokumentationen skal indhentes, selvom din arbejdsgiver ikke beder om det. Du skal selv betale for omkostningerne til dokumentationen.

Djøfbladet

Virksomheder betaler for karriereudvikling under barsel

Hos det private barselsnetværk Inspired Beyond Babies betaler arbejdsgivere for, at medarbejdere på barsel kan få inspiration til deres arbejdsliv. Ekstern lektor og forfatter Anders Raastrup Kristensen ser dog en risiko for, at tilbuddet bliver til endnu en forventning om konstant selvoptimering.

Foto: Djøf
Djøf blog

Så læs dog en bog i din ferie

Slap af og læs en bog, i stedet for at kigge på andre folks Facebook-billeder ...


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent