Djøf

Løn under ferie

Hvor meget får du i løn under ferie, og hvad betyder en eventuel ændring i din arbejdstid.

Under ferie har du krav på at få din sædvanlige, faste løn. Pensionsbidrag og faste tillæg fx rådighedstillæg, skal også udbetales under ferie. Derimod indgår betaling for overarbejde eller merarbejde ikke – heller ikke selv om over-/merarbejdsbetaling forekommer regelmæssigt. Hvis du har ret til fx fri bil, og telefon har du som udgangspunkt også krav på disse ydelser under ferie.

Ferietillæg

  • Ud over din sædvanlige løn får du et ferietillæg på minimum 1% af din løn i optjeningsåret.
  • Er du ansat i staten, får du et ferietillæg (særlig feriegodtgørelse) på 1,5% af din løn i optjeningsåret. 
  • Er du ansat i en region eller kommune, får du et ferietillæg (særlig feriegodtgørelse) på 1,95% af din løn i optjeningsåret.

Ferietillægget udbetales typisk i april eller maj måned, men kan også udbetales umiddelbart inden din ferie som en forholdsmæssig andel i forhold til feriens længde.

Hvis du skifter job, vil du i stedet for løn under ferie og ferietillæg (i stat, region og kommune særlig feriegodtgørelse) få afregnet feriegodtgørelse altså dine feriepenge på 12,5%, som din arbejdsgiver skal overføre til FerieKonto ved din fratræden.  

Som udgangspunkt kan ferietillæg, der udbetales til dig før ferien begynder, ikke kræves tilbagebetalt. Dette kan dog fraviges ved kollektiv overenskomst. Det betyder, at hvis du fx fratræder den 1. juni og har fået udbetalt hele dit ferietillæg, kan det som udgangspunkt ikke kræves tilbagebetalt. Fratræder du før ferietillægget udbetales, fx den 1. marts, får du ikke udbetalt dit ferietillæg, uanset at du har været ansat i hele optjeningsåret.

Timelønnet eller løst ansat

Hvis du er timelønnet eller løst ansat, har du ikke ret til løn under ferie. Du får i stedet feriegodtgørelse feriepenge) på 12½ % af lønnen, der sættes ind på FerieKonto i løbet af optjeningsåret, og som kommer til udbetaling, når du holder ferie i det følgende ferieår.

Ændringer i arbejdstid

Din løn under ferie er som udgangspunkt den samme som den løn, du normalt får.

Privatansat

Hvis du er privat ansat og din arbejdstid på ferietidspunktet er ændret med mere end 20% i forhold til optjeningsåret, skal lønnen dog reguleres, så ferielønnen tilpasses optjeningstidspunktets lønniveau.

Ansat i staten

Som ansat i staten får du udbetalt løn under ferie svarende til din beskæftigelsesgrad i optjeningsåret. Hvis du var på fuld tid i optjeningsåret, får du udbetalt løn svarende til fuldtidsansættelse under ferie i det følgende ferieår, selv om du er på deltid, når ferien holdes. Hvis du omvendt går fra deltid til fuld tid, vil du få udbetalt deltidsløn under ferien.

Ansat i region eller kommune

Som ansat i en region eller kommune får du udbetalt løn under ferie svarende til din beskæftigelsesgrad, når du holder ferie. Hvis du var på fuld tid i optjeningsåret, men er deltidsansat i ferieåret, får du udbetalt løn svarende til din deltidsansættelse under ferien, selv om du i optjeningsåret har optjent ferie som fuldtidsansat. Hvis du omvendt går fra deltids- til fuldtidsansættelse, får du udbetalt løn under ferien som fuldtidsansat, når du holder ferie, mens du er fuldtidsansat.

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Så læs dog en bog i din ferie

Slap af og læs en bog, i stedet for at kigge på andre folks Facebook-billeder ...


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent