Djøf

Ny ferielov

Læs om den nye ferielov, se hvad den betyder for dig. Prøv at beregne dine feriedage efter de nye regler og få svar på ofte stillede spørgsmål om den nye lov.

Den nye ferielov

Fra 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft, og indtil da fungerer en overgangsordning, som får betydning for din ferie i 2020. I Danmark har vi været vant til at optjene ferie i kalenderåret 1. januar - 31.december til brug i det følgende ferieår 1. maj – 30. april. Når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, bliver måden vi optjener og afholder ferie ændret. I stedet for at holde forskudt ferie overgår vi til et nyt system med samtidighedsferie. Samtidighedsferie vil sige, at du kan holde ferie med det samme i takt med, at du løbende optjener den. 

Den 1. januar 2019 begyndte en overgangsordning til det nye feriesystem. Den indebærer:

 • at du i de første 8 måneder af 2019 opsparer 16,64 dage til at holde ferie for fra  1. maj –  31. august 2020. Altså frem til den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020.
 • at du kommer til at have nogle opsparede feriemidler, der indefryses og udbetales, når du går på pension eller forlader arbejdsmarkedet.  
 • at det for nogle kan være relevant at gemme nogle feriedage til sommeren 2020. 

Årsagen til indførelsen af den nye ferielov er et direktiv fra EU, der har pålagt Danmark at indføre ferieregler, der tager bedre hensyn til nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet. I dag kan man risikere at skulle vente op til 16 måneder, før man som nyuddannet kan holde betalt ferie. 

Ferieloven efter 1. september 2020

Det nye ferieår vil fremover løbe fra 1. september – 31. august året efter, første gang i 2020. I perioden optjener du 25 feriedage. Det er altså ikke antallet af feriedage, der bliver ændret, men derimod perioderne for optjening og afholdelse af ferien. Den opsparede ferie kan du bruge til at holde ferie fra den 1. september og helt frem til den 31. december året efter. Du har altså 16 måneder til at holde den ferie, du har opsparet i et givent ferieår. Denne periode kaldes ferieafholdelsesperioden. Den forlængede periode er indført for at gøre det mere fleksibelt, hvornår opsparet ferie kan holdes.

Mange lønmodtagere har mere ferie end de 25 dages ferie, som man ifølge ferieloven skal have. Det kan være feriefridage, den sjette ferieuge og særlige fridage. Ferie ud over 25 dage er ikke, og har aldrig været, en del af ferieloven. Aftaler om afholdelse af feriedage, der ikke er dækket af ferieloven, bliver aftalt separat i overenskomsterne eller forhandles med din arbejdsgiver. Beskrivelsen af reglerne nedenfor gælder derfor ikke de øvrige feriedage.

Fra forskudt ferie til samtidighedsferie

Med den nye ferielov vil du, som i dag, optjene 2,08 feriedage om måneden. Det nye er, at du fremover optjener og afholder ferie samtidig. 

Indtil nu har du optjent ferie forskudt; den ferie, du optjente i kalenderåret fra 1. januar – 31. december, kunne du først afholde fra 1. maj året efter og 12 måneder frem. 

Fra  1. september 2020 får vi samtidighedsferie. Det vil sige, at du kan afholde 2,08 feriedage allerede i den første måned i arbejde, og at du kan holde ferie i takt med, at du løbende optjener feriedagene. Det kræver, at du planlægger din ferie på en anden måde end hidtil. Især hvis du vil holde ferie i begyndelsen af ferieafholdelsesperioden, hvor du måske ikke har optjent nok feriedage til det. 

Ønsker du at holde ferie på et tidspunkt, hvor du endnu ikke har optjent nok feriedage til det, kan du indgå en aftale med din chef om, at du kan få lov til at holde ferie på forskud. Når du har holdt ferie på forskud, vil du løbende afdrage på "feriegælden" med de 2,08 dage, du efterfølgende optjener hver måned. Bemærk, at du ikke kan få mere ferie på forskud, end du kan nå at optjene i det pågældende ferieår. Vælger du at sige op, lige efter at du har holdt ferie på forskud, vil din arbejdsgiver modregne de feriedage, du har fået på forskud, i din sidste månedsløn.

Prøv feriedage-beregneren her på siden, hvis du vil se, hvor mange feriedage du har til rådighed i løbet af ferieafholdelsesperioden. Så får du en idé om, hvornår du vil have brug for at bede din chef om ferie på forskud. 

Overgangsperioden i korte træk 

Overgangsperioden fra 1. januar 2019 – 1. september 2020 skal føre os fra det gamle til det nye feriesystem:  

 • Frem til den 30. april 2020 holder du forskudt ferie, som du plejer. I perioden bruger du af den ferie, du har optjent i 2018.
 • Herefter følger det, der kaldes et miniferieår fra 1. maj 2020 og frem til, at samtidighedsferie indføres 1. september 2020. 
 • I miniferieåret kan du holde op til 16,64 feriedage, som du optjener i de første otte måneder af 2019 – altså fra 1. januar –  31. august 2019. De 16,64 feriedage kan dog holdes i hele hovedferieperioden 1. maj 2020 frem til 30. september 2020. 
 • Den ferie du optjener i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 bliver indefrosset hos Lønmodtagernes Feriemidler og udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet. 
 • For dem, der ikke er i arbejde, eller får arbejde midt i overgangsperioden, er der mulighed for at benytte nogle af de indfrosne feriedage, se mere om det i tjeklisten.
Fakta

Hvad er nyt?

 • En ny måde at beregne ferie
  Du opsparer som i dag 25 feriedage pr. år. Det svarer til 2,08 feriedage pr. måned. Men i stedet for, at al din ferie kommer til rådighed én gang om året, vil du i stedet løbende kunne afholde din ferie samtidig med, at du optjener den. 

 • Nyt behov for at holde øje med feriedage-saldo
  Fra 1. september 2020 kan du komme til at stå i en situation, hvor du gerne vil holde mere ferie, end du har nået at optjene. Vil du fx gerne holde 3 ugers ferie i januar, hvor du kun har optjent 8 dage, kræver det, at du aftaler med din arbejdsgiver, at du kan holde ferie på forskud. 

 • Planlæg i god tid
  Det kan være en god idé at gemme nogle feriedage allerede nu, hvis du ved, at du vil holde flere end 16,64 dages ferie i sommeren 2020 eller mere end 2 dage i efterårsferien 2020. Tal med din arbejdsgiver om muligheden for det. Hvis du har uafholdt ferie tilbage pr. den 31. august 2020, vil du uden videre kunne bruge disse feriedage efter overgangen 1. september 2020. Vær også opmærksom på, at du evt. kan supplere med særlige feriedage. Dermed behøver du måske ikke at overføre feriedage. 

 • Ekstra beløb ved pension
  Overgangen fra den ene ferielov til den anden ville give dobbelt ferieoptjening. For at undgå, at arbejdsgiverne skal belastes med at betale dobbelt feriepenge inden for et år, indefryses et års feriegodtgørelse, som udbetales, når du forlader arbejdsmarkedet.

 • Fordel for nye på arbejdsmarkedet 
  Alle lønmodtagere får mulighed for at afholde ferie med det samme i takt med, at de løbende optjener feriedage. Det betyder, at nyuddannede og tilbagevendende til arbejdsmarkedet slipper for at skulle vente i op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie.  

 • To slags ferie
  Dine feriefridage og lignende fridage er ikke omfattet af de nye regler, ligesom de ikke er omfatte af den nuværende ferielov. Men det bliver mere tydelig nu, hvor du løbende optjener ferie og skal holde styr på hvor meget ferie, du kan holde.

Den nye måde at opspare ferie er bedre end den gamle for dem, som er nye på arbejdsmarkedet.
Rami Christian Sørensen - Juridisk chef, Djøf

Indefrosne feriepenge

Fra 1. september 2019 bliver dine feriepenge indfrosset. Indefrysningen af dine feriepenge fortsætter til og med august 2020. Det betyder ikke, at du går glip af dine feriepenge. I stedet bliver de gemt i en ny fond – Lønmodtagernes Feriemidler – som vil administrere og investere dem, indtil den dag du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Derefter får du dine feriepenge udbetalt.

Du kan tidligst få dine tilgodehavende feriepenge udbetalt i oktober 2021. Det betyder også, at du må vente med at få dine feriepenge udbetalt, hvis du forlader arbejdsmarkedet eller når folkepensionsalderen før dette tidspunkt.

Du skal ikke gøre noget lige nu

Med indefrysningen skal din arbejdsgiver indberette et helt års feriegodtgørelse til Lønmodtagernes Feriemidler. Det svarer til 12,5% af din ferieberettigede løn for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Derefter kan din arbejdsgiver vælge mellem at indbetale din feriegodtgørelse til fonden eller gemme den i virksomheden.

Om din arbejdsgiver vælger at indbetale til fonden eller ej, har ingen betydning for dig. Den indberettede feriegodtgørelse indekseres årligt, og en forretning af beløbet fastsættes af fonden. Er det din arbejdsgiver, som administrerer dine feriepenge, vil de altså blive forrentet på samme måde, som hvis de bliver indbetalt med det samme.

Din arbejdsgiver skal senest 31. december 2020 indberette din feriegodtgørelse til fonden. Fonden giver dig herefter besked om, hvor stort et beløb du har stående på kontoen. Opgørelsen kan til den tid også findes på borger.dk. Du skal altså ikke gøre noget nu. Men husk at tjekke, om dine feriedage er beregnet korrekt, når du får besked fra Lønmodtagernes Feriemidler. Læs mere om Lønmodtagernes Feriemidler

Ledige og nye på arbejdsmarkedet kan søge fondsferiedage

Der er mulighed for, at du kan bruge af de indefrosne feriedage til miniferieåret 2020. Men det er betinget af, at du ikke har været i beskæftigelse i store dele af perioden 1. januar til 31. august 2019 og er kommet i job fra 1. september og frem. Er det tilfældet, kan du søge om det, som hedder fondsferiedage. I alt kan du søge om op til 8,32 fondsferiedage til miniferieåret 2020.  

Når du søger om udbetaling af fondsferiedage, skal du opfylde to kriterier:  

 • Du har optjent mindre end 8,4 feriedage i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019
 • Du har optjent feriedage til indefrysning fra 1. september 2019 til 31. december 2019.

Det er antallet af optjente feriedage, som bliver afgørende for, om du kan søge om fondsferiedage. Beløbets størrelse har altså ingen betydning. Er du fx blevet færdiguddannet i den første halvdel af 2019 og siden startet i fuldtidsarbejde, afhænger din ret til fondsferiedage af, hvor mange dage du har optjent i et evt. studiejob i løbet af 2019.

Du kan selv udregne, hvor mange dage det drejer sig om. Du optjener nemlig 2,08 dage for hver måned, du er ansat. 

Tjek om du kan søge fondsferiedage

Brug eksemplerne til at finde ud af, om du har mulighed for at søge fondsferiedage til miniferieåret 2020. 

Eksempel 1

Du er nyuddannet eller ledig og starter i arbejde 1. juli 2019. Du vil i juli og august 2019 optjene 4,16 feriedage, som du kan holde i miniferieåret 2020. Fordi du har optjent færre end 8,4 feriedage i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, vil du have mulighed for at holde de 4,16 optjente feriedage plus op til 8,4 fondsferiedage.

Eksempel 2

Du er nyuddannet eller ledig og starter i arbejde 1. januar 2019. Du optjener 16,64 feriedage frem til indefrysningsperioden, der starter 1. september 2019. Disse dage kan du holde i miniferieåret. Da du har optjent mere end 8,4 feriedage, inden indefrysningsperioden starter, kan du ikke søge om fondsferiedage.

Eksempel 3

Du er nyuddannet eller ledig og starter i arbejde 1. oktober 2019. Du vil i oktober, november og december optjene 6,24 feriedage. Det betyder, at du har mulighed for at søge om udbetaling af op til 6,24 fondsferiedage til afholdelse i miniferieåret 2020. 

Søg fondsferiedage

Når det bliver muligt at søge fondsferiedagene, finder du ansøgningsproceduren på Borger.dk

Beregn feriedage efter september 2020

Brug beregneren til at se, hvordan dine feriedage opgøres efter d. 1. september 2020.

Indtast de feriedage du forventer at have tilbage, når vi går ind i september 2020. Og indtast de feriedage du planlægger at holde for hver måned i 2020/2021. Så får du en idé om, hvornår du vil have brug for at bede din chef om ferie på forskud, eller om du har brug for at supplere med feriefridage eller anden frihed.

OBS: KLIK 'OK' for at opdatere feriedage i beregneren.
Feriefridage, sjette ferieuge og anden frihed er ikke en del af ferieloven og er derfor ikke talt med i beregning af feriesaldo.

Ikke-afholdt ferie pr. 1. september
Ok

September, 2020

feriedage
Ok

Oktober, 2020

feriedage
Ok

November, 2020

feriedage
Ok

December, 2020

feriedage
Ok

Januar, 2021

feriedage
Ok

Februar, 2021

feriedage
Ok

Marts, 2021

feriedage
Ok

April, 2021

feriedage
Ok

Maj, 2021

feriedage
Ok

Juni, 2021

feriedage
Ok

Juli, 2021

feriedage
Ok