]]>

Djøf

Ny ferielov

Læs om den nye ferielov fra 2020, fx om samtidighedsferie. Få også svar på ofte stillede spørgsmål om den nye lov.

Den nye ferielov

Fra 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft, og indtil da fungerer en overgangsordning, som får betydning for din ferie i 2020. I Danmark har vi været vant til at optjene ferie i kalenderåret 1. januar - 31.december til brug i det følgende ferieår 1. maj – 30. april. Når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, bliver måden vi optjener og afholder ferie ændret. I stedet for at holde forskudt ferie overgår vi til et nyt system med samtidighedsferie. Samtidighedsferie vil sige, at du kan holde ferie med det samme i takt med, at du løbende optjener den. 

Den 1. januar 2019 begyndte en overgangsordning til det nye feriesystem. Den indebærer:

 • at du i de første 8 måneder af 2019 opsparer 16,64 dage til at holde ferie for fra  1. maj –  31. august 2020. Altså frem til den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020.
 • at du kommer til at have nogle opsparede feriemidler, der i første omgang indefryses.   

Årsagen til indførelsen af den nye ferielov er et direktiv fra EU, der har pålagt Danmark at indføre ferieregler, der tager bedre hensyn til nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet. I dag kan man risikere at skulle vente op til 16 måneder, før man som nyuddannet kan holde betalt ferie. 

Ferieloven efter 1. september 2020

Det nye ferieår vil fremover løbe fra 1. september – 31. august året efter, første gang i 2020. I perioden optjener du 25 feriedage. Det er altså ikke antallet af feriedage, der bliver ændret, men derimod perioderne for optjening og afholdelse af ferien. Den opsparede ferie kan du bruge til at holde ferie i perioden fra den 1. september og helt frem til den 31. december året efter. Du har altså 16 måneder til at holde den ferie, du har opsparet i et givent ferieår. Denne periode kaldes ferieafholdelsesperioden. Den forlængede periode er indført for at gøre det mere fleksibelt, hvornår opsparet ferie kan holdes.

Mange lønmodtagere har mere ferie end de 25 dages ferie, som man ifølge ferieloven skal have. Det kan være feriefridage, den sjette ferieuge og særlige fridage. Ferie ud over 25 dage er ikke, og har aldrig været, en del af ferieloven. Aftaler om afholdelse af feriedage, der ikke er dækket af ferieloven, bliver aftalt separat i overenskomsterne eller forhandles med din arbejdsgiver. Beskrivelsen af reglerne nedenfor gælder derfor ikke de øvrige feriedage.

Fra forskudt ferie til samtidighedsferie

Med den nye ferielov vil du, som i dag, optjene 2,08 feriedage om måneden. Det nye er, at du fremover optjener og afholder ferie samtidig. 

Indtil nu har du optjent ferie forskudt; den ferie, du optjente i kalenderåret fra 1. januar – 31. december, kunne du først afholde fra 1. maj året efter og 12 måneder frem. 

Fra 1. september 2020 får vi samtidighedsferie. Det vil sige, at du for hver måneds ansættelse optjener 2,08 feriedage, som du kan afholde allerede måneden efter. Du kan dermed holde ferie i takt med, at du løbende optjener feriedagene. Det kræver, at du planlægger din ferie på en anden måde end hidtil. Især hvis du vil holde ferie i begyndelsen af ferieafholdelsesperioden, hvor du måske ikke har optjent nok feriedage til det.

Ønsker du at holde ferie på et tidspunkt, hvor du endnu ikke har optjent nok feriedage til det, kan du indgå en aftale med din chef om, at du kan få lov til at holde ferie på forskud. Når du har holdt ferie på forskud, vil du løbende afdrage på "feriegælden" med de 2,08 dage, du efterfølgende optjener hver måned. Bemærk, at du ikke kan få mere ferie på forskud, end du kan nå at optjene i det pågældende ferieår. Vælger du at sige op, lige efter at du har holdt ferie på forskud, vil din arbejdsgiver modregne de feriedage, du har fået på forskud, i din sidste månedsløn.

 

Overgangsperioden i korte træk 

Overgangsperioden fra 1. januar 2019 – 1. september 2020 skal føre os fra det gamle til det nye feriesystem:  

 • Frem til den 30. april 2020 har du holdt forskudt ferie, som du plejer. I perioden brugte du af den ferie, du har optjent i 2018.
 • I øjeblikket er vi i gang med et miniferieår, som løber fra 1. maj 2020 og frem til, at samtidighedsferie indføres 1. september 2020. 
 • I miniferieåret kan du holde op til 16,64 feriedage, som du optjener i de første otte måneder af 2019 – altså fra 1. januar –  31. august 2019. De 16,64 feriedage kan du dog holde i hele hovedferieperioden fra 1. maj 2020 og frem til 30. september 2020. 
 • Den ferie du har optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020 får du udbetalt i efteråret 2020. Feriepenge optjent fra 1. april 2020 - 31. august 2020 bliver indefrosset hos Lønmodtagernes Feriemidler. 

Hvad er nyt?

 • En ny måde at beregne ferie
  Du opsparer som i dag 25 feriedage pr. år. Det svarer til 2,08 feriedage pr. måned. Men i stedet for, at al din ferie kommer til rådighed én gang om året, vil du i stedet løbende kunne afholde din ferie samtidig med, at du optjener den. 

 • Nyt behov for at holde øje med feriedage-saldo
  Fra 1. september 2020 kan du komme til at stå i en situation, hvor du gerne vil holde mere ferie, end du har nået at optjene. Vil du fx gerne holde 3 ugers ferie i januar, hvor du kun har optjent 8 dage, kræver det, at du aftaler med din arbejdsgiver, at du kan holde ferie på forskud. 

 • Planlæg i god tid
  Det kan være en god idé at gemme nogle feriedage allerede nu, hvis du ved, at du vil holde flere end 16,64 dages ferie i sommeren 2020 eller mere end 2 dage i efterårsferien 2020. Tal med din arbejdsgiver om muligheden for det. Hvis du har uafholdt ferie tilbage pr. den 31. august 2020, vil du uden videre kunne bruge disse feriedage efter overgangen 1. september 2020. Vær også opmærksom på, at du evt. kan supplere med særlige feriedage. Dermed behøver du måske ikke at overføre feriedage. 

 • Ekstra beløb ved pension
  Overgangen fra den ene ferielov til den anden ville give dobbelt ferieoptjening. For at undgå, at arbejdsgiverne skal belastes med at betale dobbelt feriepenge inden for et år, indefryses et års feriegodtgørelse.

 • Fordel for nye på arbejdsmarkedet 
  Alle lønmodtagere får mulighed for at afholde ferie med det samme i takt med, at de løbende optjener feriedage. Det betyder, at nyuddannede og tilbagevendende til arbejdsmarkedet slipper for at skulle vente i op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie.  

 • To slags ferie
  Dine feriefridage og lignende fridage er ikke omfattet af de nye regler, ligesom de ikke er omfatte af den nuværende ferielov. Men det bliver mere tydelig nu, hvor du løbende optjener ferie og skal holde styr på hvor meget ferie, du kan holde.

Ofte stillede spørgsmål

I dag får de fleste fastansatte udbetalt ferietillægget (1%) én gang årligt, typisk med april- eller maj-lønnen.

Når den nye ferielov træder i kraft, kan arbejdsgiver enten udbetale ferietillægget samtidigt med, at ferien afholdes eller forholdsmæssigt to gange årligt - første gang i 2021.

 • Første del betales med maj-lønnen og vedrører optjeningsperioden september – maj.
 • Anden del betales med august-lønnen og vedrører optjeningsperioden juni – august.

Ferietillægget er efter ferieloven 1% af lønnen i optjeningsperioden, men det kan være højere, hvis dette er særligt aftalt via din ansættelseskontrakt eller den overenskomst eller personalehåndbog, som du er omfattet af.

 • At holde ferie på forskud betyder, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver om, at du holder din ferie, før du har optjent den. Du vil herefter nedbringe dit minus på feriesaldoen i de kommende måneder i takt med, at du optjener 2,08 dages ferie pr. måned. 
 • Du kan kun holde din ferie på forskud, hvis din chef siger god for det.
 • Undersøg, hvordan man på din arbejdsplads generelt vil forholde sig til at give ferie på forskud. Ferie på forskud kan give dig mulighed for at holde ferie, som du plejer. 
 • Når du overgår til samtidighedsferie pr. den 1. september 2020, vil dine feriefridage og lignende fridage ikke automatisk blive omfattet af de nye regler. Sådan har det altid været, men det bliver mere tydeligt nu, hvor du løbende optjener ferie og skal holde styr på hvor meget ferie, du kan holde.
 • Hvis feriefridagene er aftalt i en overenskomst, vil overenskomstparterne skulle beslutte, om feriefridagene fortsat skal optjenes og afholdes forskudt, eller om de skal følge principperne for samtidighedsferie. Det er fx aftalt, at offentligt ansatte også efter den 1. september 2020 vil optjene og afholde deres særlige feriefridage forskudt. Hvis feriefridagene er aftalt lokalt på virksomheden, skal man lokalt ligeledes beslutte sig for, hvilke principper der skal gælde for feriefridagene.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.