Djøf

Særligt om fritstilling

Der er særlige regler, når du fritstilles i din opsigelsesperiode. Læs mere om reglerne her.

Hvis du bliver fritstillet (dvs. at du modtager løn i opsigelsesperioden uden at skulle møde på arbejde), anses du for at have holdt al din afviklingsmodne ferie i fritstillingsperioden, forudsat

  • både ferien og et tidsrum svarende til ferievarslet kan rummes inden for fritstillingsperioden
  • og der ikke foreligger en feriehindring

Det betyder, at såvel din hovedferie som evt. restferie anses for holdt, hvis fristillingsperioden udgør mindst 3 måneder + 15 arbejdsdage, og at restferien anses for holdt, hvis fristillingsperioden udgør mindst 1 måned + 10 arbejdsdage.

Din ferie kan dog kun anses for holdt, hvis du faktisk har holdt fri, dvs. har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af ferievarslerne.

Det betyder, at en arbejdsgiver ikke kan betragte din ferie som holdt i fritstillingsperioden, hvis du er startet på et nyt arbejde i fristillingsperioden og ikke har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde.

Kravet om en arbejdsfri periode gælder dog ikke:

  • hvis du således i løbet af fritstillingsperioden har holdt ferie hos den nye arbejdsgiver
  • hvis du er fritstillet, og arbejdsgiveren ikke har adgang til at modregne i din løn fra en ny arbejdsgiver (fx som følge af en fratrædelsesaftale)
  • eller hvis arbejdsgiveren er insolvent og ophørt inden opsigelsesperiodens udløb

Optjening af ferie

Hvis du får et nyt job i fritstillingsperioden, optjener du ferie hos din nye arbejdsgiver. Din tidligere arbejdsgiver skal derfor ikke afregne feriegodtgørelse af den løn, der udbetales i fritstillingsperioden (medmindre det er aftalt), når du samtidig modtager løn - og dermed optjener ferieret med løn - hos din nye arbejdsgiver. Hvis din løn i det nye job er lavere end din tidligere løn, skal din tidligere arbejdsgiver dog afregne feriegodtgørelse af forskellen mellem de to lønbeløb.

Særlige feriedage i staten

Hvis du har været fritstillet, anser man ikke dine særlige feriedage som automatisk holdt i fritstillingsperioden. Dagene holdes som planlagt, hvis tidspunktet har været aftalt før fritstillingen. Hvis du ikke har holdt dine optjente særlige feriedage ved din fratræden, vil disse blive kontant udbetalt direkte til dig. 

Djøfbladet

Hver 10. private djøfer er lagt i gyldne håndjern

Det kan være skadeligt for karrieren, hvis man skriver under på en kunde- eller konkurrenceklausul. Og på trods af en lovændring har næsten lige så mange som tidligere en klausul i deres kontrakt. Mange ved ikke, hvad klausulen egentlig indebærer, og det kan koste dyrt – i nogle brancher mere end andre.

Foto: Billion Photos/Shutterstock
Djøf blog

Så læs dog en bog i din ferie

Slap af og læs en bog, i stedet for at kigge på andre folks Facebook-billeder ...


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent