Djøf

Feriegodtgørelse ved jobskifte

Hvad får du i feriegodtgørelse, når du skifter job?

Når du skifter job, har du krav på en feriegodtgørelse, der dækker den ferie som du har optjent under ansættelsen, men ikke har afholdt før din fratræden. Din tidligere arbejdsgiver skal afregne feriegodtgørelse til FerieKonto senest den 7. i den anden måned, efter du fratræder. Fratræder du fx 30. maj, skal dine feriepenge være indbetalt senest 7. juli.

Feriegodtgørelse

Din feriegodtgørelse er på 12,5%, som bliver beregnet af:

  • din skattepligtige indkomst, og værdien af fri bil, telefon og andre skattepligtige goder
  • dit eget bidrag til pension
  • arbejdsmarkedsbidrag
  • ATP bidrag
  • løn under afholdelse af særlige feriedage/feriefridage.

Dette indgår ikke i beregningen:

  • løn under ferie
  • udbetalt ferietillæg/særlig feriegodtgørelse.

Ferietillæg, når du får nyt job

Når du holder ferie med løn under ansættelsen, får du derudover et såkaldt ferietillæg. Dette er ifølge ferieloven 1 % af lønnen i optjeningsåret, men kan ved overenskomst eller aftale have en højere sats. Feriegodtgørelsen på 12,5% i forbindelse med fratræden dækker din optjente ferie inklusive ferietillæg, dog kun ferietillæg, der svarer til 1% af din løn. Har dit ferietillæg været højere end 1%, får du ikke dækket den del af tillægget, der er over 1 %, med mindre det står i din kontrakt eller overenskomst, at hele dit ferietillæg skal regnes med i feriegodtgørelsen.

Få pengene udbetalt

Den normale procedure er, at feriegodtgørelsen skal indberettes til en feriekortordning. Hvis du imidlertid skal holde ferie, lige efter du fratræder din stilling, kan du få udbetalt din feriegodtgørelse direkte fra din arbejdsgiver. Det er dog en betingelse, at du giver din arbejdsgiver besked så tidligt som muligt, så feriegodtgørelsen kan nå at komme med i din sidste lønudbetaling.

Har du mere end 25 feriedage?

Hvis du har overført ferie fra tidligere ferieår og har mere end 25 feriedage til gode, som du ikke har holdt, skal din arbejdsgiver udbetale feriepengene for de overskydende dage direkte til dig, når du stopper.

Privat ansat

Er du privatansat og har ekstra feriedage fx feriefridage eller den 6. ferieuge, kan det stå i din kontrakt eller personalehåndbog, hvad der sker med dem. Der kan være mulighed for, at du får dem udbetalt, når du stopper. Men du kan også risikere, at de bortfalder. Tag derfor fat i din arbejdsgiver og spørg, hvad der sker med dem.

Offentlig ansat

Hvis du er ansat i en region eller en kommune og har særlige feriedage eller feriedage fra 6. ferieuge, som du ikke har holdt, vil de som udgangspunkt blive udbetalt direkte til dig på fratrædelsestidspunktet.

Ansat i staten

Er du ansat i staten og overgår til et andet job inden for det statslige område, kan du også få overført de særlige feriedage, som du har optjent, til det nye job.

Det kræver, at du og din nye arbejdsgiver er enige om, at dagene overføres, og at du dokumenterer dette over for din tidligere arbejdsgiver. I stedet for at udbetale de særlige feriedage til dig, overfører din tidligere arbejdsgiver beløbet til din nye arbejdsgiver uden at trække skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Hvilke regler gælder i forbindelse med din ferie

Djøfbladet

Jurist skaber nye algoritmer

Henrik Palmer Olsen, prodekan ved Københavns Universitet, samarbejder med DTU om at koble kunstig intelligens med jura. Han vil hellere have fingrene i formlerne end sidde udenfor og være kritisk ”på den ideologiske måde.”

Foto: Lars Bahl
Djøf blog

Så læs dog en bog i din ferie

Slap af og læs en bog, i stedet for at kigge på andre folks Facebook-billeder ...


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent