]]>

Djøf

Ferie ved fratrædelse

Få et overblik over, hvad der sker med din betalte ferie og ferietillæg, hvis du bliver opsagt eller selv siger op, og om din arbejdsgiver kan varsle ferie ved din fratrædelse.

Feriegodtgørelse ved fratrædelse

Når du fratræder din stilling og har ret til ferie med løn, skal din arbejdsgiver afregne en feriegodtgørelse, der svarer til 12,5% af din ferieberettigede løn. 

Feriegodtgørelsen erstatter den ferie med løn, som du endnu ikke har afholdt, før du fratræder dit job.

Din arbejdsgiver skal indbetale din feriegodtgørelse til FerieKonto senest den sidste dag i din ansættelse.

Vær opmærksom på, at feriegodtgørelsen ikke kan erstatte overført ferie fra et tidligere ferieår. Har du overført ferie, skal din arbejdsgiver derfor udbetale dagene direkte til dig, når du fratræder. Andre regler gælder, hvis du har haft en feriehindring.

Hvis din arbejdsgiver ikke indbetaler dine feriepenge til Feriekonto, modtager du en henvendelse fra Feriekonto. Her vil det fremgå, at dine feriepenge ikke er blevet indbetalt. Feriekonto sender også en rykker til din tidligere arbejdsgiver om den manglende indbetaling.

Hvis din tidligere arbejdsgiver ikke anvender Feriekonto, skal du kontakte arbejdsgiveren for at høre, hvor de indbetaler feriepengene.

I tilfælde af du ikke får indbetalt dine feriepenge, anbefaler vi, at du rykker din tidligere arbejdsgiver for den manglende indbetaling. Der kan være tale om en fejl eller forglemmelse. Har arbejdsgiver stadig ikke indbetalt dine feriepenge efter din henvendelse, så kontakt os. Vi vil hjælpe dig med at få dem udbetalt.

Ferietillæg ved fratræden

Hvis du allerede har fået udbetalt ferietillæg på det tidspunkt, hvor du fratræder, kan din arbejdsgiver som hovedregel ikke kræve det tilbagebetalt. I mange overenskomster er der dog regler om tilbagebetaling.

Fratræder du din stilling, inden dit ferietillæg er blevet udbetalt, skal din arbejdsgiver afregne ferietillæg for de feriedage, som du har afholdt siden sidst, du fik udbetalt ferietillæg.

Afholdelse af ferie i opsigelsesperioden

Afholdelse af ferie ved fratrædelse afhænger af længden på dit opsigelsesvarsel. Din arbejdsgiver kan i nogle tilfælde varsle ferie for de feriedage, du har optjent, men ikke har afholdt, inden du fratræder dit job.

Følgende betingelser skal være opfyldt: 

  • Opsigelsesperioden skal være lang nok til både at rumme varslet og afviklingen af ferien inden fratrædelsestidspunktet. Varsel for hovedferie er 3 måneder og øvrig ferie er en måned.
  • Der skal være optjent ferie med løn til at dække den ferie, du skal afvikle i opsigelsesperioden. Den betalte ferie skal være optjent ved starten af den måned, du afvikler ferien.
  • Du har ret til at afholde 3 ugers hovedferie i sammenhæng fra 1. maj til 30. september. Der må derfor ikke varsles mere øvrig ferie, end at du stadig har mulighed for at afholde hovedferien i sammenhæng.
  • Du har ret til at afholde de første 4 uger af dine 5 ferieuger inden udgangen af ferieåret 31. august.

Hvor meget ferie, din arbejdsgiver kan nå at varsle dig i din opsigelsesperiode, afhænger altid af længden af dit opsigelsesvarsel, antal feriedage du har optjent, samt om det er hovedferie eller øvrig ferie, som varsles. 

Opsigelsesvarsel på op til 3 måneder

Har du et opsigelsesvarsel på op til 3 måneder, kan din arbejdsgiver ikke pålægge dig, at du skal holde dine 3 ugers hovedferie i opsigelsesperioden. Det skyldes, at de 3 ugers ferie og varslet på 3 måneder ikke kan rummes inden for opsigelsesperioden. Det betyder, at en fastlagt hovedferie i opsigelsesperioden bortfalder. 

Der er 2 undtagelser:

  • Hvis du ønsker det, har du ret til at fastholde, at du vil afholde din hovedferie, selvom din opsigelsesperiode er på 3 måneder eller derunder.
  • Din arbejdsgiver kan vælge at forlænge dit opsigelsesvarsel, så din ferie kan rummes i opsigelsesperioden. Det kan enten ske ved, at du varsles opsagt meget tidligt på måneden eller ved at udskyde dit fratrædelsestidspunkt. Hvis forlængelsen sker ved at udskyde fratrædelsestidspunktet, vil det reelt betyde, at din opsigelsesperiode skal forlænges med en måned, fordi du altid skal fratræde ved en måneds udgang.

Hvis du gerne vil afholde mere ferie inden din fratrædelse, kan I indgå en aftale om det.

Vær opmærksom på, at øvrig ferie kun kræver et varsel på 1 måned. Derfor vil din arbejdsgiver kunne varsle, at du skal holde dine optjente øvrige feriedage i opsigelsesperioden, hvis du har mere end en måneds opsigelse.

Opsigelsesvarsel på mere end 3 måneder

Din arbejdsgiver kan varsle din hovedferie afholdt, hvis du har et opsigelsesvarsel på mere end 3 måneder. Hovedferien kan dog først placeres efter udgangen af den 3. måned i opsigelsesperioden.

Særligt om fritstilling

Bliver du fritstillet anses du automatisk for at have afholdt al din ferie, hvis dit opsigelsesvarsel og din ferie kan rummes inden for fritstillingsperioden. Din ferie behøver hverken at være varslet eller aftalt for at blive anset som afholdt. Andet kan dog være aftalt i forbindelse med din fritstilling. 

Særligt om feriefridage, særlige fridage og 6. ferieuge

Hvis du som privatansat har ekstra feriefridage, skal du tjekke din kontrakt eller personalehåndbog, om dagene bortfalder, eller om du har ret til at få dem udbetalt. 

Hvis du er offentligt ansat og har særlige feriedage eller 6. ferieuge, som du ikke har afholdt, vil de som udgangspunkt blive udbetalt til dig, når du fratræder.

Er du ansat i staten og skifter til et andet job inden for det statslige område, kan du også få overført de særlige feriedage, som du har optjent. Det kræver, at du og din nye arbejdsgiver er enige om, at dagene bliver overført, og du dokumenterer det over for din tidligere arbejdsgiver.

I stedet for at udbetale de særlige feriedage til dig, overfører din tidligere arbejdsgiver så beløbet til din nye arbejdsgiver uden at trække skat og arbejdsmarkedsbidrag.