]]>

Djøf

Ferie med løn og regler for ferietillæg

Få et nemt overblik over reglerne for optjening af betalt ferie, og hvordan du holder ferie med løn. Se også regler for dit årlige ferietillæg, feriefridage, særlige feriedage og 6. ferieuge.

Optjening af ferie med løn

Ferieåret er den periode, hvor du optjener retten til betalt ferie. Perioden løber fra 1. september til 31. august i det efterfølgende år. I alt 12 måneder. Du optjener 2,08 dages ferie med løn pr. måned. Det giver dig 25 dages betalt ferie i løbet af et ferieår. Det svarer til 5 ugers ferie med løn.

Er du deltidsansat eller ansat i et studiejob, optjener du også 2,08 dages betalt ferie for hver måned, du er ansat.

Derudover optjener du betalt ferie under sygdom samt i perioder med fravær og orlov, hvis du får hel eller delvis løn. Delvis løn kan fx være et pensionsbidrag i en periode, hvor du ikke får udbetalt din almindelige løn.

Afholdelse af ferie

Ferieafholdelsesperioden er den periode, hvor du har mulighed for at afholde din betalte ferie. Perioden går fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år, dvs. en periode på 16 måneder.

Du kan afholde din betalte ferie så snart, du har optjent den.

Din løn under ferie

Under ferie har du krav på at få din sædvanlige løn. Pensionsbidrag og faste tillæg som fx rådighedstillæg bliver også udbetalt under ferie. Derimod får du ikke betaling for overarbejde eller merarbejde. Det gælder også, selvom du regelmæssigt får udbetalt løn for over- eller merarbejde. 

Er du provisionslønnet, har du krav på en kompensation for den provision, du mister som følge af, at du holder ferie.

Bliver din arbejdstid ændret, vil du modtage den løn, du havde på optjeningstidspunktet, når du holder ferie. Går du fra fuldtid til deltid i løbet af optjeningsåret, vil du få udbetalt løn under ferie som fuldtidsansat. Hvis du omvendt går fra deltid til fuldtid, vil du få udbetalt deltidsløn under din ferie.

Særligt for studerende

Månedslønnet

Er du månedslønnet i dit studiejob, har du krav på at få din sædvanlige løn, når du holder ferie. 

Timelønnet

Er du timelønnet i dit studiejob, har du ikke ret til løn under ferie. Du får i stedet en feriegodtgørelse på 12,5 % af din løn. Feriegodtgørelsen bliver sat ind på FerieKonto hver måned og kommer til udbetaling, når du holder ferie.

Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned, skal din arbejdsgiver indberette og indbetale din feriegodtgørelse på FerieKonto inden udgangen af den samme måned. Slutter lønperioden mellem den 16. og den sidste dag i måneden, skal din arbejdsgiver indberette og indbetale din feriegodtgørelse på FerieKonto senest den 15. i den efterfølgende måned.

Husk, at du skal søge om udbetaling af din feriegodtgørelse, når du holder ferie. 

Feriefridage særlige feriedage og 6 ferieuge

Feriefridage, Særlige feriedage og den 6. ferieuge er betalte fridage, som ligger ud over de 25 feriedage, som ferieloven giver dig ret til. Det er ekstra fridage særligt for din ansættelse.

Det fremgår af din overenskomst, din kontrakt eller virksomhedens personalehåndbog, om du har ret til de feriefridage, særlige feriedage eller den 6. ferieuge.

Der er også særlige regler for, hvordan du optjener dem. Det afhænger nemlig af, om du er ansat i stat, kommune og region, eller om du er privatansat. Bemærk også, at du ofte optjener de ekstra fridage i løbet af et kalenderår.     

Du skal være opmærksom på, hvad der står i din kontrakt eller personalehåndbog om optjening af feriefridage. Her kan du se, om du er berettiget til ekstra feriedage, samt hvordan du optjener og afholder dem.  

Som fuldtidsansat optjener du 0,42 særlige feriedage for hver måned, du er ansat. Det giver dig 5 særlige feriedage i løbet af et år. Er du ansat på deltid, optjener du også 0,42 særlige feriedage for hver måned, du er ansat. 

Du optjener de særlige feriedage fra 1. januar til 31. december. Men du kan først begynde at bruge af dem fra 1. maj efter optjeningsperioden. Du har ikke ret til at afholde de særlige feriedage, før du har optjent dem hos din aktuelle arbejdsgiver.

Som fuldtidsansat optjener du 3,083 ferietimer for hver måned, du er ansat. Du optjener derfor 37 timers fri med løn i løbet af et år.

Som deltidsansat optjener du ferietimer som en forholdsmæssig andel. Det betyder, at hvis du fx arbejder 30 timer om ugen, så optjener du 2,5 timers ferie om måneden. I alt optjener du 30 timers fri med løn på et år.

Du optjener timer til den 6. ferieuge fra 1. januar til 31. december. Men du kan først begynde at bruge af den 6. ferieuge fra 1. maj efter optjeningsperioden.

Du har altid ret til afholde den 6. ferieuge, selvom du endnu ikke har optjent den hos din aktuelle arbejdsgiver. Det betyder dog, at du ikke får løn for de timer, du vælger at holde fri.

Se dine muligheder for at få de feriefridage, særlige feriedage eller den 6. ferieuge udbetalt eller overført til et nyt ferieår.

Ferie på forskud

Ferie på forskud betyder, at du holder din ferie, før du har optjent den. Ønsker du at holde ferie på et tidspunkt, hvor du ikke har optjent nok feriedage, kan du forsøge at aftale med din chef, at du holder ferie på forskud. Du skal have din arbejdsgivers tilladelse, før det kan lade sig gøre.

Når du har afholdt ferie på forskud, bliver din feriesaldo negativ. Men den udlignes ved, at du optjener ny ferie. Det sker automatisk, fordi du optjener 2,08 dages betalt ferie om måneden. 

Bemærk, at du ikke kan holde mere ferie på forskud, end du kan nå at optjene inde for samme ferieår. 

Eksempel

Du vil afholde efterårsferie i uge 42, men du har ikke mere ferie tilbage fra det seneste ferieår. Din chef giver dig lov til at afholde ferie på forskud. I september måned har du optjent 2,08 dages ferie. Derfor skylder du 2,92 dage i det samlede ferieregnskab, når du har holdt fri i uge 42. 

Stopper du i dit job kort tid efter, at du har holdt ferie på forskud, vil arbejdsgiver modregne de feriedage, du har fået på forskud, i din sidste månedsløn.

Bemærk, at du ikke kan holde mere ferie på forskud, end du optjener på et ferieår.

Ferietillæg

Hvis du har ret til ferie med løn, har du også ret til et ferietillæg. Tillægget skal minimum være på 1% af din ferieberettigede løn.

Der er forskel på tillæggets størrelse afhængig af, om du er privat eller offentligt ansat. Der er også forskel på, hvordan du får det udbetalt.

I det private erhvervsliv er procentsatsen for ferietillægget i nogle tilfælde højere end 1%.

Fx er det ofte på:

 • 1,5% i humanitære organisationer
 • 3,25% i den finansielle sektor
 • 3% i boligselskaber.

Kender du ikke størrelsen på dit ferietillæg, kan du finde det i din kontrakt, virksomhedens overenskomst eller i personalehåndbogen.

Din arbejdsgiver bestemmer, hvordan du får dit ferietillæg udbetalt. Det kan ske på en af to måder:

 • Du får udbetalt et ferietillæg, når du holder ferie. Det betyder, at din arbejdsgiver løbende opgør dit optjente ferietillæg og udbetaler den andel, der svarer til den planlagte ferie.
 • Du får udbetalt ferietillægget fast over to omgange. Den første del bliver udbetalt sammen med lønnen for maj måned. Her får du udbetalt ferietillægget for perioden 1. september til 31. maj. Den resterende del dækker perioden 1. juni til 31. august og bliver udbetalt sammen med lønnen for august.

Der er forskel på, hvor meget du får udbetalt i ferietillæg, når du er offentligt ansat.

 • I staten er ferietillægget på 1,5%.
 • I kommune og region er ferietillægget på 1,95%.

Der er også forskel på, hvordan du får ferietillægget udbetalt. Det er din arbejdsgiver, som bestemmer, hvordan udbetalingen sker.

I staten kan det ske på en af to måder:

 • Du får udbetalt ferietillægget, når du holder ferie. Det betyder, at din arbejdsgiver opgør dit ferietillæg og udbetaler den andel, der svarer til den planlagte ferie.
 • Du får udbetalt ferietillæg fast over to omgange. Den første del dækker perioden 1. september til 31. maj og bliver udbetalt sammen med lønnen for maj måned. Den resterende del dækker perioden 1. juni til 31. august og bliver udbetalt sammen med lønnen for august.

Er du ansat i en kommune eller region, får du udbetalt dit ferietillæg af 3 omgange. 1% af ferietillægget er fordelt over 2 udbetalinger. De resterende del på 0,95% er et forhøjet ferietillæg, som kun udbetales en gang i løbet af et år.

 • Sidst i maj får du udbetalt dit ferietillæg for perioden 1. september til 31. maj.
 • Sidst i august får du udbetalt dit ferietillæg for perioden 1. juni til 31. august.
 • Sidst i april får du udbetalt det forhøjede ferietillæg på 0,95%, som er for hele året.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.