Djøf

Flytning af ferie

Når du har aftalt ferietidspunkt med din chef, kan det som udgangspunkt ikke ændres.

Ferie kan ikke ændres uden særdeles god grund

Når din ferie er fastlagt og aftalt med din arbejdsgiver, kan du godt begynde at pakke kufferten. Ferietidspunktet kan som udgangspunkt ikke ændres - hverken af dig eller din arbejdsgiver. 

Kun under særlige omstændigheder kan din arbejdsgiver flytte en allerede planlagt ferie, men der skal være tale om force majeure-lignende situationer. Det er fx ikke nok, at der er meget sygdom i afdelingen, eller at nogle af din kolleger har sagt op eller går på barsel.

Det er ikke muligt at opstille en facitliste over, hvad der præcis skal til, før det vil være i orden at flytte en planlagt ferie, men situationen skal være ekstraordinær og uforudsigelig og have store konsekvenser for din arbejdsgiver. Derfor vil det kræve en konkret vurdering fra gang til gang, og vi anbefaler, at du ringer og vender situationen med Djøf, hvis den skulle opstå.  

Er det dig, der har brug for at flytte din ferie, efter tidspunktet er aftalt, har du heller ikke krav på det. Men du og din arbejdsgiver kan selvfølgelig altid tale jer til rette om at ændre et ferietidspunkt, hvis det passer jer begge.

Kan du ikke nå at holde din ferie?

Hvis din ferie bliver flyttet

Hvis der opstår en force majeure-lignende situation, som gør, at din ferie bliver flyttet, er der en række regler, der træder i kraft:

  • Der gælder ikke noget varsel for flytningen, da situationen jo netop er uforudsigelig.
  • Din arbejdsgiver skal erstatte det, hvis du lider et økonomisk tab på grund af feriens flytning, det kan fx være dækning af en allerede betalt ferie eller andre omkostninger, som ikke kan refunderes i forbindelse med ferien.

I nogle tilfælde skal din arbejdsgiver også yde dig en kompensation.

Ansat i det private

Er du privatansat, får du ikke en særlig kompensation ved flytning af planlagt ferie, med mindre du har aftalt det med din arbejdsgiver, eller din overenskomst bestemmer det. Din arbejdsgiver kan dog heller ikke afbryde en allerede påbegyndt ferie, med mindre det står i din overenskomst.

Ansat i kommune eller region

Er du ansat i en kommune eller i en region, får du ikke en særlig kompensation ved flytning af planlagt ferie. Din arbejdsgiver kan dog ikke afbryde en allerede påbegyndt ferie – heller ikke ved force majeure-situationer.

Ansat i staten

Som ansat i staten får du følgende kompensation:

  • Sker flytningen med kortere varsel end de sædvanlige 3 måneder for hovedferie og 1 måned for øvrig ferie, og før du er begyndt at holde den planlagte ferie, får du 1,8 times betalt frihed for hver feriedag, der lægges om.
  • Sker flytningen, efter at ferien er begyndt, får du 3,6 timers betalt frihed for hver feriedag, der lægges om.

I begge tilfælde har du, ud over kompensationen, også ret til at holde ferien på et senere tidspunkt.  

Det samme gælder, hvis du har fastlagt særlige feriedage efter aftale med din arbejdsgiver, og din arbejdsgiver senere vil ændre tidspunktet. 

Djøfbladet

Fik job og 24.000 views på et LinkedIn-opslag

Se jobopslaget, der fik en masse opmærksomhed, og som ikke mindst førte til, at cand.merc. Line Dahl Pedersen i løbet af godt to uger var startet i nyt job.

Foto: Jill Christina Hansen
Djøf blog

Jeg har farve-koordineret ALLE mine apps!!

Jeg er typen, der ikke kan huske et eneste af bogstaverne på S-togslinjerne, men jeg kan ALLE farverne. Så når nogen spørger, hvilket S-tog der kører til Hillerød, så svarer jeg stolt: ”Det lyseblå og det lilla!”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent