12.09.2016

Reglerne for hovedferie og restferie 

Du har krav på at holde din samlet ferie på 15 dage, det vil sige 3 uger. Det er din hovedferie, som du kan holde i ferieperioden fra den 1. maj til den 30. september. 

De resterende 2 uger, restferien, kan du placere frit inden for ferieåret, også før hovedferien. Du har som udgangspunkt krav på, at restferien har mindst 5 sammenhængende dage, men varer ferien mere end 5 dage, kan din arbejdsgiver forkorte perioderne, hvis hensynet til arbejdspladsens drift gør det nødvendigt.

Du kan aftale en anden tilrettelæggelse af ferien med din arbejdsgiver, fx:

  • at din hovedferie falder uden for ferieperioden
  • at du opdeler din hovedferie, dog skal minimum 10 dage gives i sammenhæng
  • at du holder den resterende del af hovedferien som enkeltdage
  • at du deler restferien i mere end 2 dele, fx som enkeltdage

Din arbejdsgiver kan varsle tidspunkt for din ferie

Hvis der opstår uenigheder mellem dig og din arbejdsgiver om tidspunktet for at afholde din ferie, skal han eller hun give dig besked og varsle det senest 3 måneder, før hovedferien begynder. I forbindelse med afholdelse af øvrige feriedage, restferien, skal din arbejdsgiver senest 1 måned før afholdelse varsle og give dig besked. Med mindre særlige omstændigheder forhindrer dette. 

Eksempel:

Hvis din arbejdsgiver ensidigt ønsker, at du skal holde din hovedferie fra 12. juni, skal du have besked om det senest den 11. marts.

Mundtligt varsel

Din arbejdsgiver kan varsle dig mundtligt, men det kan give større usikkerhed om, hvorvidt ferien er varslet rettidigt, eller hvornår ferien skal holdes.

Andre varsler

Du kan aftale andre varsler med din arbejdsgiver, og aftalen kan både gælde generelt for kommende ferier og for en konkret ferie. Djøf anbefaler, at du er varsom med at indgå sådanne aftaler.

Ferielukning kan betyde påbudt ferie

Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du skal holde ferie, som du ikke har optjent ret til løn for. Hvis der er tale om en egentlig ferielukning af arbejdspladsen, kan arbejdsgiveren dog kræve, at du holder ferie, hvis det bliver varslet korrekt.

Giv tidligt besked om ferie

Der gælder ikke noget bestemt varsel fra din side, når du ønsker at holde ferie, hverken i forhold til hovedferie eller restferie, men jo tidligere du meddeler det, jo større er mulighederne for, at dit ønske kan forenes med arbejdet.

Særlige feriedage i staten

Både du og din arbejdsgiver kan kræve, at de særlige feriedage, den 6. ferieuge, holdes i ferieåret. Er dagene ikke holdt, eller er tidspunktet for afholdelse ikke fastlagt senest den 1. januar, kan din arbejdsgiver varsle, at feriedagene bliver afholdt inden ferieårets udløb. Varslingen sker efter reglerne for restferie, det vil sige med et varsel på en måned.

Er dagene ikke holdt ved ferieårets udløb, skal din arbejdsgiver fortsat på eget initiativ godtgøre dagene kontant, medmindre der er indgået aftale om overførsel af dagene til næste ferieår.

Der gælder ikke noget bestemt varsel fra din side, når du ønsker at holde en særlig feriedag, men du skal så tidligt som muligt meddele din arbejdsgiver, hvornår du ønsker at holde en særlig feriedag. 

6. ferieuge i kommuner og regioner

I kommuner og regioner har du ret til at holde 6. ferieuge i ferieåret, enten i sammenhæng eller som enkelte dage, men din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig at holde den.

Hvis den 6. ferieuge ikke er holdt ved ferieårets udløb, har du ret til at få den udbetalt kontant, medmindre du og din arbejdsgiver har aftalt at overføre den til næste ferieår.

Der er ingen regler om, hvornår du skal varsle, at du gerne vil holde 6. ferieuge, udover at det skal ske så tidligt som muligt.

De kommunale og regionale ferieaftaler giver mulighed for at lave lokale regler om, at medarbejderne tidligt i ferieåret – typisk inden 1. oktober – skal have valgt, om de vil holde den 6. ferieuge eller have den udbetalt kontant.

Hvis du er omfattet af denne ordning og har givet besked om, hvordan du vil bruge den 6. ferieuge, kan du ikke efterfølgende ændre dit valg. Hvis du har valgt at holde den 6. ferieuge, men bliver forhindret på grund af fx sygdom, kan du dog få den udbetalt kontant.

Er du forhindret i at holde ferie eller er du nødt til at flytte den?