Djøf

Feriens placering og varsel

Læs om reglerne for at holde ferie, og hvilke varsler der gælder.

Hovedferie og restferie 

Ifølge ferieloven har du ret til 5 ugers ferie om året. De 5 uger opdeles i henholdsvis 3 ugers hovedferie og 2 ugers restferie. 

Du har krav på at holde din hovedferie som en samlet periode på 15 dage, det vil sige 3 uger. Du har ret til at holde hovedferien i ferieperioden fra den 1. maj til den 30. september. 

De resterende 2 uger, restferien, kan placeres frit inden for ferieåret, også før hovedferien. Du har som udgangspunkt krav på at holde restferien som en sammenhængende periode på mindst 5 dage, men restferien kan også holdes som kortere perioder eller enkeltstående dage, hvis hensynet til arbejdspladsens drift gør det nødvendigt.

Du kan aftale en anden tilrettelæggelse af ferien med din arbejdsgiver, fx:

  • at din hovedferie falder uden for ferieperioden
  • at du opdeler din hovedferie, dog skal minimum 10 dage gives i sammenhæng
  • at du holder den resterende del af hovedferien som enkeltdage
  • at du deler restferien i mere end 2 dele, fx som enkeltdage

Din arbejdsgiver kan varsle tidspunkt for din ferie

I udgangspunktet kan du og din arbejdsgiver aftale, hvornår du holder din ferie, men hvis der opstår uenigheder mellem jer om placeringen af din ferie, skal arbejdsgiver varsle afholdelse af ferie senest 3 måneder, før hovedferien begynder. I forbindelse med afholdelse af øvrige feriedage, restferien, skal din arbejdsgiver senest 1 måned før feriens afholdelse varsle dig om ferie, med mindre særlige omstændigheder forhindrer dette. 

Eksempel:

Hvis din arbejdsgiver ensidigt ønsker, at du skal holde din hovedferie fra 12. juni, skal du have besked om det senest den 11. marts.

Mundtligt varsel

Din arbejdsgiver kan varsle dig mundtligt, men det kan give større usikkerhed om, hvorvidt ferien er varslet rettidigt, eller hvornår ferien skal holdes.

Andre varsler

Du kan aftale andre - herunder kortere - varsler med din arbejdsgiver, og aftalen kan både gælde generelt for kommende ferier og for en konkret ferie. Djøf anbefaler, at du er varsom med at indgå sådanne aftaler om forkortet varsel.

Ferielukning kan betyde påbudt ferie

Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du skal holde ferie, som du ikke har optjent ret til løn for. Hvis der er tale om en egentlig ferielukning af arbejdspladsen, kan arbejdsgiveren dog kræve, at du holder ferie, hvis det bliver varslet korrekt.

Giv tidligt besked om ferie

Der gælder ikke noget bestemt varsel fra din side, når du ønsker at holde ferie, hverken i forhold til hovedferie eller restferie, men jo tidligere du meddeler det, jo større er mulighederne for, at dit ønske kan forenes med arbejdet.

Særlige feriedage i staten

Både du og din arbejdsgiver kan kræve, at de særlige feriedage, den 6. ferieuge, holdes i ferieåret. Er dagene ikke holdt, eller er tidspunktet for afholdelse ikke fastlagt senest den 1. januar, kan din arbejdsgiver varsle, at feriedagene bliver afholdt inden ferieårets udløb. Varslingen sker efter reglerne for restferie, det vil sige med et varsel på en måned.

Er dagene ikke holdt ved ferieårets udløb, skal din arbejdsgiver fortsat på eget initiativ godtgøre dagene kontant, medmindre der er indgået aftale om overførsel af dagene til næste ferieår.

Der gælder ikke noget bestemt varsel fra din side, når du ønsker at holde en særlig feriedag, men du skal så tidligt som muligt meddele din arbejdsgiver, hvornår du ønsker at holde en særlig feriedag. 

6. ferieuge i kommuner og regioner

I kommuner og regioner har du ret til at holde 6. ferieuge i ferieåret, enten i sammenhæng eller som enkelte dage, men din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig at holde den.

Hvis den 6. ferieuge ikke er holdt ved ferieårets udløb, har du ret til at få den udbetalt kontant, medmindre du og din arbejdsgiver har aftalt at overføre den til næste ferieår.

Der er ingen regler om, hvornår du skal varsle, at du gerne vil holde 6. ferieuge, udover at det skal ske så tidligt som muligt.

De kommunale og regionale ferieaftaler giver mulighed for at lave lokale regler om, at medarbejderne tidligt i ferieåret – typisk inden 1. oktober – skal have valgt, om de vil holde den 6. ferieuge eller have den udbetalt kontant.

Hvis du er omfattet af denne ordning og har givet besked om, hvordan du vil bruge den 6. ferieuge, kan du ikke efterfølgende ændre dit valg. Hvis du har valgt at holde den 6. ferieuge, men bliver forhindret på grund af fx sygdom, kan du dog få den udbetalt kontant.

Er du forhindret i at holde ferie eller er du nødt til at flytte den?

 

6. ferieuge for privatansatte

De fleste privatansatte djøfere har mindst 6 ugers ferie, men det er ingen selvfølge, at du får tilbudt 6 ugers ferie, når du søger job i den private sektor.

Mange – specielt små og mellemstore – virksomheder følger ferielovens bestemmelser, og her er der kun et krav om 5 ugers ferie om året. Du skal derfor sørge for at få afklaret feriens længde, når du forhandler din løn og dine øvrige ansættelsesvilkår – og inden du skriver under på din ansættelseskontrakt.

Hvis den 6. ferieuge mangler, kan du oplyse, at mindst 67% af de privatansatte djøfere har den 6. ferieuge eller ekstra fridage svarende til en 6. uge, og bruge det som argument. 19% har ferieuger eller fridage ud over, hvad der svarer til den 6. uge, og 13% har ferieuger eller fridage svarende til 7 uger eller mere.

Hvis du kommer fra en overenskomstdækket offentlig eller privat arbejdsplads, er den 6. ferieuge en del af overenskomsten, og det kan du bruge som et ekstra argument i din forhandling.

Djøfbladet

Sådan var det at være anklager i ubådssagen

Mød Jakob Buch-Jepsen, der førte efterforskernes arbejde frem i byretten under den nok mest intenst mediedækkede danske straffesag nogensinde. Det var ikke en kompliceret sag, siger han, ”men det er den, der har påvirket mig mest som menneske.”

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Så læs dog en bog i din ferie

Slap af og læs en bog, i stedet for at kigge på andre folks Facebook-billeder ...


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent