Djøf

Udskydelse af orlov

Her kan du læse om de forskellige muligheder for udskydelse af orlov og delvis genoptagelse af arbejdet. Husk, at du skal give din arbejdsgiver besked om forældreorlov og udskydelse heraf inden otte uger efter fødsel.

Den retsbaserede udskydelse af orloven

Som forældre har I ret til at udskyde 8-13 uger af de 32 uger, hvis I ønsker at holde den på et senere tidspunkt. Dette kaldes den retsbaserede udskydelse af forældreorloven.

Der er en række forhold, du skal huske ved den retsbaserede udskydelse af forældreorloven for så vidt angår både retten til dagpenge og retten til fravær:

  • I kan udskyde min. otte uger og maks. 13 uger af de 32 ugers forældreorlov.
  • Kun en af forældrene kan udskyde forældreorloven retsbaseret.
  • Den pågældende periode (8-13 uger) skal holdes samlet, med mindre du konverterer den retsbaserede orlov til aftalebaseret orlov, se mere om aftalebaseret udskydelse nedenfor.
  • Den udskudte periode skal holdes, inden barnet er fyldt 9 år.
  • Du skal give din arbejdsgiver besked senest 16 uger, før du ønsker at gøre brug af den udskudte forældreorlovsperiode.
  • Udskyder du orlov, kan du ikke samtidig forlænge orloven (til 40 eller 46 uger).
  • For at udskyde din ret til orlov med dagpenge skal du være beskæftiget.
  • Du kan ikke benytte udskudte uger under ledighed.

Hvis du er begyndt at holde en udskudt forældreorlov, kan orloven ikke udskydes yderligere. Du har ikke ret til at genoptage arbejdet delvist med tilsvarende forlængelse af den udskudte forældreorlov.

Den aftalebaseret udskydelse af orloven

Du har også mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder op til 32 uger af din forældreorlov. Dette kaldes den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven, og der er ingen nedre grænser. Typisk vil 8-13 af disse uger følge af den retsbaserede udskydelse af forældreorloven.

Begge forældre kan benytte den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven. Ved at udskyde forældreorloven mister I (eller den af jer, der benytter orloven) retten til at forlænge den. Ved udskydelsen har I dog mulighed for delvist at genoptage arbejdet for på den måde at forlænge forældreorloven.

Den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven kan – i modsætning til den retsbaserede – afholdes i perioder, også kaldet drypvis.

Når du indgår aftale om udskydelse af orlov, bør du samtidig huske at aftale, hvilket varsel du skal give forud for orlovens afholdelse. På det regionale/kommunale område er det 8 ugers varsel, hvis ikke der fremgår et varsel af aftalen.

Udskudt orlov ved jobskifte

Hvis du har udskudt orlov retsbaseret, og du skifter job, så er din nye arbejdsgiver bundet af en sådan aftale i forhold til fraværsretten. Dette gælder til gengæld ikke, hvis du har udskudt orlov aftalebaseret. Din nuværende arbejdsgiver kan ikke pålægge en fremtidig arbejdsgiver forpligtelser, og denne behøver derfor ikke at respektere en aftalebaseret udskydelse.

Ved jobskifte skal du derfor huske at indgå en aftale med din nye arbejdsgiver om aftalebaseret udskydelse, hvis du vil sikre dig, at du kan afholde orloven på et senere tidspunkt.

Husk også at overveje, om det er en god idé for dig, at hele din udskudte orlov eller evt. en del af orloven udskydes som retsbaseret forældreorlov. Hvis det er den retsbaserede del af orloven (8-13 uger), du vælger at udskyde, har det den fordel, at din ret til forældreorlov stadig eksisterer ved jobskifte. Til gengæld skal du holde hele forældreorloven på én gang.

Det er også muligt at kombinere retsbaseret udskydelse af forældreorlov med aftalebaseret udskudt forældreorlov. Ønsker du for eksempel at udskyde 20 ugers forældreorlov, kan de 13 uger udskydes retsbaseret og de sidste 7 uger udskydes aftalebaseret.

Djøfbladet

Tænk business med baby

En baby er ingen stopklods for karrieren, men et pusterum, der giver plads til at gentænke arbejdslivet. Det er filosofien i Netværk for djøfere på barsel.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Pletskud fra Netflix

Det har vakt opmærksomhed, at den internationale virksomhed Netflix tilbyder sine ansatte op til tolv måneders fuld løn i forbindelse med en barsel. Målt efter amerikanske standarder er det også særdeles favorable vilkår.


Edith Jakobsen
Edith Jakobsen
Arbejdslivspolitisk chef