]]>

Djøf

Tilbage fra barsel

Når du kommer tilbage fra barsel, er der flere ting, det er værd at være opmærksom på. De fleste gør sig mange tanker i forhold til arbejdsliv og det at være nybagte forældre.

Hvad vender du tilbage til?

Som udgangspunkt har du krav på at vende tilbage til en lignende stilling i forhold til den stilling, du havde før barslen. Det betyder typisk en akademisk stilling inden for dit ansættelsesområde. Hvis du er leder, har du krav på at vende tilbage til samme ledelsesniveau.

Det betyder også, at du ikke har krav på at vende tilbage til præcis de samme opgaver, stilling, kontor eller afdeling. Det ligger inden for ledelsesretten at lede og fordele arbejdet. Heri ligger også, at det er ledelsen, som bestemmer, hvordan de vil gøre brug af dine kompetencer og ressourcer.

MUS - før eller efter barsel

Hvis din MUS-samtale falder, mens du er på barsel, har du på det kommunale område krav på en MUS-samtale umiddelbart efter orloven er afsluttet. Hvis du er ansat i den private sektor eller den øvrige offentlige sektor, så giver det også god mening at starte arbejdet op efter barsel med en grundig snak med din chef.

Det giver dig mulighed for en klar forventningsafstemning om opgaverne og eventuelt at lære en ny chef at kende. Endelig giver det dig også mulighed for at fortælle, hvor dine interesser ligger, og hvilke opgaver du især gerne vil løse. Du kan med fordel selv tage initiativ til en sådan snak med din leder, når du er tilbage. 

Kontakt til arbejdspladsen mens du er på barsel

Det er en god ide at være i kontakt med arbejdspladsen, mens du er væk. Du bestemmer selvfølgelig selv omfanget, men en god kontakt til arbejdspladsen kan gøre hverdagen efter barslen lettere. Og ikke mindst kan det sikre, at du er informeret om, hvad der sker på arbejdspladsen af større ændringer.

Jo bedre din relation til arbejdspladsen er, jo bedre mulighed og fundament har du for indflydelse på den stilling, du vender tilbage til.

Der kan være grænser for, hvor meget du kan involvere dig i arbejdspladsen, mens du er på barsel. Du kan nemlig ikke deltage i aktiviteter, som er at betragte som arbejde. Det vil i dagpenge-sprog betyde, at du har genoptaget arbejdet, og så opfylder du ikke kravet til at få dagpenge eller løn under barsel.

Kom godt tilbage

  • Besøg din arbejdsplads et par gange under barselsorloven. Dette gælder selvfølgelig begge forældre. Aftal for eksempel tidspunkter, hvor du kommer og viser den lille frem. Deltag i aktiviteter og sammenkomster i det omfang, du har lyst til det, og det er muligt uden, at det vil blive betragtet som genoptagelse af arbejdet.
  • Hold dig orienteret om, hvad der sker på arbejdspladsen. Du kan eksempelvis bede om at få interne informationer til din private mail og/eller beholde adgang til arbejdspladsens intranet.
  • Barselsperioden er for mange en god lejlighed til at tænke over fremtiden. At vende tilbage fra barsel er nemlig en oplagt mulighed for forandringer på arbejdet. Overvej om du trænger til nye udfordringer? Er opgaverne tilstrækkeligt spændende? Hvilken form for efteruddannelse vil gøre en forskel for dig?
  • Bed om et møde med din chef en måneds tid inden, du vender tilbage fra barsel. Afstem jeres forventninger til den stilling, som din ledelse planlægger til dig. Husk at få spurgt ind til, hvad stillingen indebærer – hvilke opgaver, hvilke samarbejdsflader, hvilke referenceforhold, hvilke udviklingsmuligheder der er m.v. Svarene kan give anledning til kompetenceudvikling og/eller lønforhandling.
  • Du kan bruge dagpengeuger til at genoptage arbejdet på nedsat tid. Du vil få forholdsvis mindre i løn, men dog dagpenge.
  • Hold gang i dit netværk eller skab ligefrem nye netværk. Djøf kan tilbyde dig at blive en del af vores barselsnetværk.

Djøfs barselsnetværk og arrangementer

I København og Aarhus har vi løbende barselsnetværk. Her kan du arbejde konstruktivt med din karriere under din barsel. Du finder barselsnetværk via vores netværksside

Desuden bliver der løbende afholdt en række forskellige arrangementer rundt i landet, hvor de forskellige arrangementer henvender sig til forskellige grupper på barsel. 

Arbejdstid og hjemmearbejde

For nogen er det en god løsning at få deltidsarbejde, gå på flekstid eller måske få en hjemmearbejdsplads for at få familieliv og arbejdsliv til at hænge bedst muligt sammen. Få gode råd, inden du indgår i forhandlingerne og laver aftalerne.

Omsorgsdage og barns sygdom

Få overblik over dine vilkår i forbindelse med barns sygdom og omsorgsdage.