Djøf

Sygdom under graviditet og barsel

Her kan du læse om dine rettigheder, hvis du eller dit barn bliver ramt af sygdom.

Hvis du bliver syg under graviditeten

Som mor har du samme rettigheder, hvis du bliver syg under graviditet, som ved anden sygdom. Vær dog opmærksom på, at du fortsat starter på din orlov som oprindeligt planlagt, også hvis du ikke er blevet raskmeldt.

Hvis din sygdom skyldes graviditeten anses din orlov som påbegyndt 4 uger før forventet fødsel.

Hvis du bliver syg, efter du har født

Din orlov fortsætter uændret, selvom du bliver du syg, efter du har født. Efter aftale med din arbejdsgiver er det dog muligt at udskyde hele eller en del af din forældreorlov, sådan at du overgår til løn under sygdom.

Hvis du som mor til barnet bliver alvorligt syg, og du ikke kan tage dig af barnet, kan retten til dagpenge under barselsorlov i særlige tilfælde overgå til faderen. Det er din læge, der vurdere, om dette er tilfældet.

Hospitalsindlæggelse af barnet

Bliver dit barn indlagt på sygehus inden for de 46 ugers orlov, har du ret til at forlænge eller udsætte orloven med den tid, barnet er indlagt - dog højst op til tre måneder, og kun hvis du vælger ikke at genoptage arbejdet

Retten til at forlænge dagpengeperioden gælder ikke fars/med-mors ret til dagpenge i de to uger inden for de første 14 uger efter barnets fødsel.

Det betyder, at orlovsperioden på 46 uger begynder at løbe - eller genoptages - fra og med kalenderdagen efter den dag, barnet bliver udskrevet.

Hvis du genoptager arbejdet, mens dit barn er indlagt, afbrydes orloven. I kan da holde resten af jeres respektive orlovsperioder, når barnet udskrives under forudsætning af, at barnet udskrives inden 60 uger efter fødslen.

Du skal uden ugrundet ophold (hvilket vil sige straks) varsle din arbejdsgiver om, at dit barn er indlagt på hospital og om, at barnet er udskrevet fra hospitalet.

Tilsvarende gælder ved adoption.

Særligt for offentligt ansatte

Bliver dit barn indlagt på sygehus i en del af orlovsperioden, hvor du har ret til fuld løn, har du som offentligt ansatte ret til at forlænge orlovsperioden med løn, svarende til indlæggelsesperioden. Retten til sædvanlig løn kan dog maksimalt forlænges med tre måneder og under forudsætning af, at du ikke genoptager arbejdet i perioden.

For ansatte i staten, regioner og kommuner er det en betingelse, at indlæggelsen sker inden udløbet af den 46. uge efter fødslen.

Djøfbladet

Tænk business med baby

En baby er ingen stopklods for karrieren, men et pusterum, der giver plads til at gentænke arbejdslivet. Det er filosofien i Netværk for djøfere på barsel.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Pletskud fra Netflix

Det har vakt opmærksomhed, at den internationale virksomhed Netflix tilbyder sine ansatte op til tolv måneders fuld løn i forbindelse med en barsel. Målt efter amerikanske standarder er det også særdeles favorable vilkår.


Edith Jakobsen
Edith Jakobsen
Arbejdslivspolitisk chef