Djøf

Omsorgsdage

Omsorgsdage er fridage med fuld løn, som du får med henblik på at drage omsorg for dit barn. Her kan du se, hvilke regler der gælder for dig.

For dig i det offentlige

  • Som offentligt ansat har begge forældre ret til to omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn til og med det år, hvor barnet fylder 7 år.
  • Du kan ikke udskyde dine omsorgsdage til et senere år. Hvis du ikke afholder dine omsorgsdage, bortfalder de ved årsskiftet. Med undtagelse af det år, hvor dit barn bliver født/adopteret, hvor du har mulighed for at udskyde dine omsorgsdage til året efter. Har du på grund af orlov ikke kunnet afvikle dagene i det efterfølgende år, kan de flyttes til året efter.
  • Du kan ikke få betaling for omsorgsdage, som du ikke har holdt. Heller ikke selvom du fratræder.
  • Hvis du skifter job indenfor to statslige, regionale eller kommunale arbejdspladser, fx fra én statslig arbejdsplads til en anden statslig arbejdsplads, får du overført de omsorgsdage, du har til gode. Du optjener ikke to nye dage i samme år.
  • Hvis du skifter job på tværs af det statslige, regionale eller kommunale område, fx fra det statslige til det regionale område, får du to nye omsorgsdage i det år, du tiltræder. Det gælder også, selvom du allerede har holdt to dage i det pågældende år i din tidligere ansættelse.
  • Du kan holde omsorgsdagene som halve eller hele dage. Efter aftale med din arbejdsgiver kan du også holde omsorgsdagene timevis.
  • Afvikling af omsorgsdage skal varsles tidligst muligt.

For dig der var i staten i 2005

Særlige regler for statslige ansatte, der fik barn før d. 1. oktober 2005

Hvis du har fået et barn før den 1. oktober 2005, og var ansat i staten på det pågældende tidspunkt, er du omfattet af de gamle regler. Indtil d. 1. oktober 2005 optjente statsligt ansatte 10 omsorgsdage pr. barn til afvikling inden barnet fyldte 18 år. Hvis du har optjent omsorgsdage efter de gamle regler, bevarer du disse dage.


Hvis du skifter fra én statslig ansættelse til en anden statslig ansættelse, får du overført de omsorgsdage, du har til gode.

For dig i det private

Hvis du er ansat i det private, har du kun ret til omsorgsdage, såfremt det fremgår af din ansættelseskontrakt eller af den overenskomst, husaftale eller personalepolitik, der er indgået på din arbejdsplads.

Djøfbladet

Tænk business med baby

En baby er ingen stopklods for karrieren, men et pusterum, der giver plads til at gentænke arbejdslivet. Det er filosofien i Netværk for djøfere på barsel.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Pletskud fra Netflix

Det har vakt opmærksomhed, at den internationale virksomhed Netflix tilbyder sine ansatte op til tolv måneders fuld løn i forbindelse med en barsel. Målt efter amerikanske standarder er det også særdeles favorable vilkår.


Edith Jakobsen
Edith Jakobsen
Arbejdslivspolitisk chef