Djøf

Statsansat

Her kan du læse om din ret til løn og pension i forbindelse med orlov før og efter fødsel som ansat i staten. Reglerne gælder for børn, som er født/modtaget 1. april 2008 eller herefter.

Orlov før fødsel

Moderen

Du har som statsansat mor ret til orlov med løn seks uger før forventet fødsel (termin). Din læge fastsætter, hvornår du har termin, og terminsdagen skal indregnes i de seks uger.

Hvis du føder før planlagt termin, bliver din ret til orlov før fødsel afkortet tilsvarende. Nedkommer du efter planlagt termin, forlænges perioden for orlov til gengæld svarende til den tid, du må gå over termin. Ved kejsersnit er datoen for kejsersnittet at betragte som terminsdato.

Faderen

Som statsansat far har du ikke ret til orlov før fødslen.

Orlov efter fødsel

Barselsorlov (de første 14 uger efter fødsel)

Orlovens længde beregnes fra dagen efter fødselsdatoen. De første 14 ugers orlov efter fødsel kaldes barselsorlov, herefter kaldes det forældreorlov.

Det er en betingelse for løn under orlov, at din arbejdsgiver får dagpengerefusion.

Moderen

En statsansat mor har ret til 14 ugers barselsorlov med løn efter fødsel.

Faderen

En statsansat far har ret til 2 ugers fædreorlov med løn i forbindelse med fødslen. De to uger skal holdes inden for de første 14 uger efter barnets fødsel, og skal holdes i sammenhæng. Du kan altså ikke nøjes med at holde en uge ad gangen. Du har ret til at holde de to uger i tilknytning til fødslen eller barnets hjemkomst. Efter aftale med arbejdsgiver, kan du placere de to uger på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger.

Forældreorlov (fra uge 15 efter fødsel og frem)

Fælles for moderen og faderen

Børn født 1. april 2015 eller herefter

Orlov fra den 15. uge efter fødslen kaldes forældreorlov. Den statslige ordning indebærer, at når begge forældre er ansat i staten, har mor ret til 6 uger med løn, og far har ret til 7 uger med løn. Herudover har forældrene 6 uger med løn til deling mellem sig, i alt 19 uger med løn fra den 15. uge.

Er kun den ene forælder ansat i staten tilfalder de 6 fælles uger med løn den statsansatte, så han/hun kan have de 6 fælles uger med løn ud over de 6 uger (som er øremærket til moderen) eller 7 uger (som er øremærket til faderen). Det bliver i alt 12 uger med løn for moderen eller 13 uger med løn for faderen. Dette gælder, uanset at den anden forælder får fuld løn efter en anden aftale, fx den kommunale/regionale.

Er fx faderen ansat i staten og moderen i en kommune/region, får faderen 7+6 uger med løn efter den statslige aftale, ligesom moderen får 6+6 uger med løn efter den kommunale/regionale aftale. Totalt bliver det 25 ugers forældreorlov med løn.

Fra den 15. uge har forældrene tilsammen 32 uger med dagpenge. De uger, mor og/eller far har ret til fuld løn, forudsætter, at arbejdsgiver får dagpengerefusion. Det betyder, at når mor og/eller far er på forældreorlov med fuld løn, så bruger de af de 32 dagpengeuger.

Eksempel: Begge forældre er ansat i staten. De holder 6+7+6 ugers forældreorlov med løn. Samlet set bruger de 19 uger af deres fælles 32 uger med dagpenge. Herefter har de 13 uger tilbage på dagpenge.

Børn født tidligere end 1. april 2015

Orlov fra den 15. uge efter fødslen kaldes forældreorlov. Den statslige ordning indebærer 6+6+6 uger med løn. Det betyder, at når begge forældre er ansat i staten har mor ret til 6 uger med løn og far har ret til 6 uger med løn. Herudover har forældrene 6 uger med løn til deling mellem sig, i alt 18 uger med løn fra den 15. uge.

Er kun den ene forælder ansat i staten tilfalder de 6 fælles uger med løn den statsansatte, så han/hun får 6+6 uger med løn, samlet 12 uger, uanset at den anden forælder får fuld løn efter en anden aftale, fx den kommunale/regionale.

Er den ene forælder ansat i staten og den anden i kommunen/regionen får den statslige ansatte 6+6 uger med løn ligesom den kommunalt/regionalt ansatte får 6+6 uger med løn. Total 24 ugers forældreorlov med løn.

Fra den 15. uge har forældrene tilsammen 32 uger med dagpenge. De uger mor og/eller far har ret til fuld løn forudsætter, at arbejdsgiver får dagpengerefusion. Det betyder, at når mor og/eller far er på forældreorlov med fuld løn så bruger de af de 32 dagpengeuger.

Eksempel: begge forældre er ansat i staten. De holder 6+6+6 ugers forældreorlov med løn. Samlet set bruger de 18 uger af deres fælles 32 uger med dagpenge. Herefter har de 14 uger tilbage på dagpenge.

Anciennitet og pension

Efter ligebehandlingsloven medregnes fraværsperioder ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet. Det gælder både orlov før og efter fødsel, og uanset om du har ret til løn. Ancienniteten er relevant ved beregning af løn, opsigelsesvarsel og jubilæum.

Som ansat i staten skal din arbejdsgiver under hele orloven indbetale såvel dit eget som arbejdsgivers pensionsbidrag, uanset om du modtager løn eller dagpenge. Hvis du forlænger de 32 ugers forældreorlov med 8 eller 14 uger, har du dog ikke ret til pensionsbidrag i den forlængede del af orloven.

Du kan læse meget mere om reglerne i Statens barselsvejledning.

Djøfbladet

Tænk business med baby

En baby er ingen stopklods for karrieren, men et pusterum, der giver plads til at gentænke arbejdslivet. Det er filosofien i Netværk for djøfere på barsel.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Pletskud fra Netflix

Det har vakt opmærksomhed, at den internationale virksomhed Netflix tilbyder sine ansatte op til tolv måneders fuld løn i forbindelse med en barsel. Målt efter amerikanske standarder er det også særdeles favorable vilkår.


Edith Jakobsen
Edith Jakobsen
Arbejdslivspolitisk chef