Djøf

Ph.d. og særlige ansættelser

Her kan du læse om de særlige regler om barsel, der gælder for ph.d.-studerende, tidsbegrænsede ansatte og timelønnede undervisere.

Ph.d.-studerende

Langt de fleste ph.d.-studerende er ansat inden for statens område. Ansættelsen kan ske enten som kandidatstipendiat eller ph.d.-stipendiat. Begge stillingstyper følger statens regler for barsel, og er særskilt omtalt i overenskomstens bilag 5.

Staten

Som ph.d.-studerende i staten er du omfattet af barselsreglerne for ansatte i staten. Ved ansøgning vil din kandidatstipendiat og ph.d.-stipendiat blive forlænget svarende til det antal fraværsuger, som du har ret til under barsels- eller adoptionsorlov. Det gælder både uger med løn og uger med dagpenge.

Du kan dog kun få forlænget den del af orloven, som ligger inden for ansættelsesperioden. Har du fx kun et halvt år tilbage af din ansættelsesperiode, når du går på orlov, kan ansættelsesperioden højst forlænges med et halvt år. 

Kommune/region

Som ph.d.-studerende i kommune eller region er du omfattet af den kommunale/regionale overenskomst. Det fremgår ikke af overenskomsten, at din ansættelsesperiode bliver forlænget svarende til antallet af fraværsuger. Du skal derfor specifikt bede om at få det skrevet ind i din kontrakt. Kontakt Djøf, inden du skriver kontrakten under.

Tidsbegrænset ansatte

Som tidsbegrænset ansat er du omfattet af samme regler som fast ansatte med hensyn til barsel og adoption.

Det betyder, at du – inden for ansættelsesperioden – har ret til fuld løn under orlov på samme betingelser som andre ansatte, hvis du er offentligt ansat.

Udløber din ansættelsesperiode for eksempel med udgangen af juni og føder du i marts, så har du løn under orlov indtil udgangen af juni. Herefter vil du være berettiget til barselsdagpenge.

Som privat ansat vil du på samme vis – inden for ansættelsesperioden – være berettiget til halv løn efter funktionærloven (hvis du er funktionær). Det kan også være, at din kontrakt eller en kollektiv aftale stiller dig bedre.

Timelønnede undervisere

Som ekstern lektor har du ret til fuld løn under barsel og adoption efter reglerne for statsligt ansatte.

Hvis du er ansat som undervisningsassistent – i henhold til cirkulære om timelønnet undervisning – så følger du også aftaler og regler på statens område, hvis der er aftalt en undervisningsperiode på 4 måneder eller derover eller et undervisningstimetal på 50 eller derover under ansættelsen.

Har du i ansættelsesperioden fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse andetsteds i et omfang, der inklusiv den timelønnede undervisning betyder, at du har mere end fuld beskæftigelsesgrad, så får du ikke løn for mere end fuld tid.

Der kan kun ydes fuld løn indtil ansættelsesperiodens udløb.

Djøfbladet

Tænk business med baby

En baby er ingen stopklods for karrieren, men et pusterum, der giver plads til at gentænke arbejdslivet. Det er filosofien i Netværk for djøfere på barsel.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Pletskud fra Netflix

Det har vakt opmærksomhed, at den internationale virksomhed Netflix tilbyder sine ansatte op til tolv måneders fuld løn i forbindelse med en barsel. Målt efter amerikanske standarder er det også særdeles favorable vilkår.


Edith Jakobsen
Edith Jakobsen
Arbejdslivspolitisk chef