Djøf

Kommunalt og regionalt ansat

Her kan du læse om din ret til løn som ansat i en kommune eller region under din orlov før og efter fødsel. Reglerne gælder for børn, som er født/modtaget 1. april 08 eller herefter. Har du født/modtaget dit barn før 1. april, ring da til Djøf.

Orlov før fødsel

Moderen

Du har som kommunalt eller regionalt ansat mor ret til orlov med løn fra otte uger før forventet fødsel (termin). Din læge fastsætter, hvornår du har termin, og terminsdagen skal indregnes i de otte uger.

Hvis du føder før planlagt termin, bliver din ret til orlov før fødsel afkortet tilsvarende. Nedkommer du efter planlagt termin, forlænges perioden for orlov til gengæld svarende til den tid, du må gå over termin. Ved kejsersnit er datoen for kejsersnittet at betragte som terminsdato.

Faderen

En kommunalt eller regionalt ansat far har ikke ret til orlov før fødslen.

Barselsorlov (de første 14 uger efter fødsel)

Orlovens længde beregnes fra dagen efter fødselsdatoen. De første 14 ugers orlov efter fødsel kaldes barselsorlov, herefter kaldes det forældreorlov.

Det er en betingelse for løn under orlov, at din arbejdsgiver får dagpengerefusion.

Moderen

En kommunalt eller regionalt ansat mor har ret til 14 ugers barselsorlov med løn efter fødsel.

Faderen

En kommunalt eller regionalt ansat far har ret til 2 ugers fædreorlov med løn i forbindelse med fødslen. De to uger skal holdes inden for de første 14 uger efter barnets fødsel, og skal holdes i sammenhæng. Du kan altså ikke nøjes med at holde en uge ad gangen. Du har ret til at holde de to uger i tilknytning til fødslen eller barnets hjemkomst. Efter aftale med arbejdsgiver, kan du placere de to uger på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger.

Forældreorlov (fra uge 15 efter fødsel og frem)

Fælles for moderen og faderen

Børn født 1. april 2015 eller herefter

Orlov fra den 15. uge efter fødslen kaldes forældreorlov. Den regionale og kommunale ordning indebærer, at når begge forældre er ansat i region, eller begge er ansat i kommune, har mor ret til 6 uger med løn, og far har ret til 7 uger med løn. Herudover har forældrene 6 uger med løn til deling mellem sig, i alt 19 uger med løn fra den 15. uge.

Er kun den ene forælder ansat i region, eller kun den ene ansat i kommune, tilfalder de 6 fælles uger med løn den kommunalt eller regionalt ansatte, så han/hun kan have de 6 fælles uger med løn ud over de 6 uger (som er øremærket til moderen) eller 7 uger (som er øremærket til faderen). Det bliver i alt 12 uger med løn for moderen eller 13 uger med løn for faderen. Dette gælder, uanset at den anden forælder får fuld løn efter en anden aftale.

Er fx faderen ansat i staten og moderen i en kommune/region, får faderen 7+6 uger med løn efter den statslige aftale, ligesom moderen får 6+6 uger med løn efter den kommunale/regionale aftale. Totalt bliver det 25 ugers forældreorlov med løn.

Fra den 15. uge har forældrene tilsammen 32 uger med dagpenge. De uger, mor og/eller far har ret til fuld løn, forudsætter, at arbejdsgiver får dagpengerefusion. Det betyder, at når mor og/eller far er på forældreorlov med fuld løn, så bruger de af de 32 dagpengeuger.

Eksempel: Begge forældre er ansat i staten. De holder 6+7+6 ugers forældreorlov med løn. Samlet set bruger de 19 uger af deres fælles 32 uger med dagpenge. Herefter har de 13 uger tilbage på dagpenge.

Børn født tidligere end 1. april 2015

Orlov fra den 15. uge efter fødslen kaldes forældreorlov. Både den kommunale og regionale barselsaftale indebærer 6+6+6 uger med løn. Det betyder, at når begge forældre er ansat på samme barselsaftale i en kommune eller i en region har moderen ret til 6 uger med løn og faderen har ret til 6 uger med løn. Herudover har forældrene 6 uger med løn til deling mellem sig, i alt 18 uger med løn fra den 15. uge.

Er kun den ene forælder ansat i en kommune eller i en region tilfalder de 6 fælles uger med løn den pågældende, så han/hun får 6+6 uger med løn, samlet 12 uger, uanset at den anden forælder får fuld løn efter en anden barselsaftale på det kommunale, regionale eller statslige område.

Er den ene forælder ansat i en kommune og den anden i regionen eller i staten får den kommunalt ansatte 6+6 uger med løn ligesom den regionalt eller den statsligt ansatte får 6+6 uger med løn. Total 24 ugers forældreorlov med løn da forældrene er omfattet af hver deres barselsaftale.

Fra den 15. uge har forældrene tilsammen 32 uger med dagpengeret. De uger moderen og/eller faderen har ret til fuld løn forudsætter, at arbejdsgiver får dagpengerefusion. Det betyder, at når moderen og/eller faderen er på forældreorlov med fuld løn så bruger de af de 32 dagpengeuger.

Eksempel: begge forældre er ansat i en kommune. De holder 6+6+6 ugers forældreorlov med løn. Samlet set bruger de 18 uger af deres fælles 32 uger med dagpenge. Herefter har de 14 uger tilbage på dagpenge.

AC barselsvejledning.

Anciennitet og pension

Efter ligebehandlingsloven medregnes fraværsperioder ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet. Det gælder både orlov før og efter fødsel, og uanset om du har ret til løn. Ancienniteten er relevant ved beregning af løn, opsigelsesvarsel og jubilæum.

Som kommunalt eller regionalt ansat skal din arbejdsgiver indbetale såvel dit eget som arbejdsgivers pensionsbidrag i både den del af orloven, hvor du modtager løn, og i den del af orloven, hvor du modtager dagpenge. Du kan dog højest få pensionsbidrag under ulønnet orlov i 20 uger. Hvis du får nedsatte dagpenge, fordi du forlænger forældreorloven med 8 eller 14 uger, så vil du få et forholdsmæssigt nedsat pensionsbidrag.

Aftale om fravær af familiemæssige årsager på kommunernes område

Aftale om fravær af familiemæssige årsager på regionernes område

Djøfbladet

Tænk business med baby

En baby er ingen stopklods for karrieren, men et pusterum, der giver plads til at gentænke arbejdslivet. Det er filosofien i Netværk for djøfere på barsel.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Pletskud fra Netflix

Det har vakt opmærksomhed, at den internationale virksomhed Netflix tilbyder sine ansatte op til tolv måneders fuld løn i forbindelse med en barsel. Målt efter amerikanske standarder er det også særdeles favorable vilkår.


Edith Jakobsen
Edith Jakobsen
Arbejdslivspolitisk chef