Barsel og adoption
20.06.2016

Ret til orlov

Ved barsel har både moderen og faderen ret til orlov, dvs. ret til fravær og ret til barselsdagpenge. Retten til fravær og retten til dagpenge falder for en del sammen, men der kan også forekomme orlovsperioder uden ret til dagpenge. Det skyldes, at retten til fravær omfatter flere uger end retten til dagpenge.

Orlov før fødsel kaldes graviditetsorlov, orlov fra fødslen til og med 14. uge kaldes barselsorlov, mens orlov fra 15. uge og frem kaldes forældreorlov.

Dagpengeret

Udgangspunktet i barselslovgivningen er 1 års barsel. Det betyder, at forældrene samlet set har ret til 52 uger med dagpenge.

Hvad enten du er i beskæftigelse eller arbejdssøgende, så er du omfattet af retten til 52 uger med dagpenge. Der gælder særlige regler for studerende.

De 52 uger med dagpenge fordeler sig mellem moderen og faderen således:

Ret til dagpenge

Træk i tabellen for at se alle kolonner

Før fødsel (termin) Efter fødsel (1.-14.uge) Efter fødsel (fra 15. uge)
Mor

4 uger før termin

14 uger

32 uger fælles

Far

 

2 uger

Fraværsret

Retten til fravær dækker flere uger end retten til dagpenge. Det er derfor muligt at holde en betydelig længere orlov end de 52 uger med dagpenge.

For de fleste er det ikke relevant at holde orlov, hvis der ikke som minimum er mulighed for at få dagpenge. Men muligheden for orlov uden hverken løn eller dagpenge eksisterer altså.

Der er også fleksible muligheder for at tilrettelægge din barsel ud fra dine og den anden forældres ønsker og behov. Det omfatter muligheden for at udskyde orlov til senere afholdelse, forlængelse, og muligheden for at genoptage arbejde delvist.

Retten til fravær fordeler sig mellem moderen og faderen således:

Ret til orlov

Træk i tabellen for at se alle kolonner

  Før fødsel (termin) Efter fødsel
Mor

4 uger før termin
(dog 8 uger for kommunalt/regionalt
ansatte og 6 uger for statsansatte)

14 uger (barselsorlov)


32 uger (forældreorlov)

Kan afholdes efter de 14 ugers barselsorlov

14 uger (forlængelse)

Far

 

2 uger (fædreorlov)

32 uger (forældreorlov)

Kan afholdes efter de 2 ugers fædreorlov

14 uger (forlængelse)

Træk i tabellen for at se alle kolonner

Ret til løn

De fleste ansatte har også ret til hel eller delvis løn under barsel. Om du har ret til løn og hvor meget løn, du har ret til under din barselsorlov, afhænger af, hvad der er aftalt for dit ansættelsesforhold. Læs mere om løn under barsel.

0 0 Vurder indholdet