Djøf

Barsel.dk

Skal du snart være mor eller far, og betaler din arbejdsgiver dig ikke fuld løn under din barsel? Vær opmærksom på din mulighed for at forhandle dig til højere løn i kraft af barsel.dk.

Få højere løn med barsel.dk

Din arbejdsgiver får refusion, når du får løn under barsel. Det gælder uanset, om du får fuld eller delvis løn. Refusionen består af dine barselsdagpenge plus et beløb fra den barselsfond, som din arbejdsgiver i forvejen betaler til. Med refusionen får din arbejdsgiver reduceret sine lønudgifter og har derfor mulighed for at betale højere løn under barsel.

Er du privatansat uden andre barselsvilkår end, hvad der fremgår af funktionær-, og barselsloven, har du som mor kun ret til halv løn 4 uger før og 14 uger efter fødslen, mens du som far/medmor slet ikke har ret til lønnet orlov. Det vil derfor være en rigtig god idé at tage en forhandling med din arbejdsgiver om løn under barsel.

Hvis der ikke fremgår andet af din kontrakt eller husaftale, er det statens barselsfond som din arbejdsgiver indbetaler til og får refusion fra.

Sådan er refusionen fra barsel.dk

Får du fuld eller delvis løn under barsel, er refusionen til din arbejdsgiver på maksimalt 170,29 kr. (2016) i timen. Se den nærmere udregning.

Din arbejdsgiver kan få refusion fra barsel.dk:

  • 4 uger før forventet termin til mor
  • 2 uger efter fødsel til mor
  • 2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 14 uger) til far/medmor
  • 25 ugers fællesorlov, der kan deles mellem mor og far/medmor.

Vær dog opmærksom på, at de 25 ugers fællesorlov løber fra 2 uger efter, at barnet er født. Planlægger du fx at holde din del af orloven efter de 27 uger, vil din arbejdsgiver derfor ikke kunne få refusion. 

Det ender din arbejdsgiver med at betale

Djøf anbefaler, at du forsøger at forhandle dig til fuld løn i den periode, hvor din arbejdsgiver kan få refusion. Din arbejdsgiver kan regne ud, hvor meget det kommer til at koste på barsel.dk

Lykkes det dig ikke at forhandle fuld løn, anbefaler vi, at du i stedet forsøger at forhandle dig til en løn, der som minimum svarer til det beløb, din arbejdsgiver får i refusion, hvis det beløb er højere end din halve løn. På den måde får du cirka 38% mere i timen før skat, end du ville få på barselsdagpenge alene.  

Indvilliger din arbejdsgiver i at betale dig løn op til refusionssatsen, får arbejdspladsen dækket timelønnen og ferieoptjeningen i disse timer. Hvis I har en aftale om løbende pension, betaling af telefon eller internet, vil denne del dog ikke blive dækket.

Djøfbladet

Tænk business med baby

En baby er ingen stopklods for karrieren, men et pusterum, der giver plads til at gentænke arbejdslivet. Det er filosofien i Netværk for djøfere på barsel.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Pletskud fra Netflix

Det har vakt opmærksomhed, at den internationale virksomhed Netflix tilbyder sine ansatte op til tolv måneders fuld løn i forbindelse med en barsel. Målt efter amerikanske standarder er det også særdeles favorable vilkår.


Edith Jakobsen
Edith Jakobsen
Arbejdslivspolitisk chef