Løn og pension under barselsorlov

Retten til løn afhænger af, hvor og hvordan du er ansat. Læs mere om løn og pension som ansat i stat, kommune eller region, eller som privatansat.

Kommunalt og regionalt ansat

Statsansat

Ph.d. og særlige ansættelser

Privatansat

Barsel.dk

Fraværsret og dagpengeret

Djøfbladet

”Politikernes respekt for dem, der rammes, er lille”

Der skal på ny flyttes statslige arbejdspladser ud af København. Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig, anerkender, at flytninger kan bringe Danmark i bedre balance, men regeringens måde at gøre det på er ikke i orden, mener hun.

Foto: Morten Holtum
Djøf blog

Behøver jeg virkelig være på LinkedIn?

Alle der beskæftiger sig med karriereudvikling og rekruttering synes enige om, at LinkedIn er stedet at være, hvis du vil noget i karrieren. På LinkedIn skal du være. Eller skal du nu også det?


Frederik Iuel
Frederik Iuel
Chefkonsulent