Djøf

Forbud mod forskelsbehandling pga. barsel

Ligebehandlingsloven beskytter mod forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og barselsorlov. Både mødre og fædre er omfattet af beskyttelsen.

Både mødre og fædre er beskyttet

Både mænd og kvinder er beskyttet mod forskelsbehandling som følge af, at retten til orlov i forbindelse med en fødsel eller adoption udnyttes.

Ligebehandling løn og arbejdsvilkår

Når du har holdt orlov, har du ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde, der ikke er mindre gunstigt. Du har også ret til at nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som du ville have været berettiget til, hvis du ikke havde været fraværende på grund af barselsorlov.

Det er en overtrædelse af ligebehandlingsloven, hvis du lønmæssigt stilles ringere på grund af graviditet eller orlov.

En typisk situation kan være, at du får afslag på en lønforhøjelse med henvisning til en forestående orlov. I denne situation kan du bede om at få begrundelsen på skrift, hvis du ønsker at gå videre med sagen. Ellers kan det være vanskeligt at bevise, at det var orlovsperioden og ikke dine kvalifikationer, som gjorde, at du ikke fik lønforhøjelsen. 

En anden situation kan være, at du ikke får udbetalt den løn under din orlov, som du ellers ville have modtaget. Det kan fx dreje sig om resultatafhængige løndele, som udbetales til dine kolleger.

Både mødre og fædre er beskyttet

Hvis du bliver afskediget, mens du er gravid, og din arbejdsgiver kender til graviditeten, skal din arbejdsgiver bevise, at afskedigelsen ikke har noget med graviditeten at gøre. Det er en bevisbyrde, der er meget tung at løfte. Hvis din arbejdsgiver ikke kan løfte bevisbyrden, er du berettiget til en godtgørelse for uberettiget afsked.

Hvis du som far afskediges i en situation, hvor din arbejdsgiver ved, at du har tænkt dig at holde orlov i forbindelse med dit barns fødsel, er du beskyttet mod afskedigelse på samme måde som en gravid kvindelig medarbejder.

Både som far og som mor nyder du samme beskyttelse, hvis du bliver afskediget, mens du holder orlov eller i forlængelse af orloven.

En forflyttelse til andet arbejde kan i visse situationer sidestilles med en afskedigelse.

Godtgørelse for forskelsbehandling

Hvis du forskelsbehandles på grund af en barselsorlov, har du ret til en godtgørelse i medfør af ligebehandlingsloven. Godtgørelsen afhænger bl.a. af, hvor længe du har været ansat. Hvis du tror, du er blevet forskelsbehandlet i strid med ligebehandlingsloven, så kontakt Djøf for nærmere rådgivning.

Djøfbladet

Tænk business med baby

En baby er ingen stopklods for karrieren, men et pusterum, der giver plads til at gentænke arbejdslivet. Det er filosofien i Netværk for djøfere på barsel.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Pletskud fra Netflix

Det har vakt opmærksomhed, at den internationale virksomhed Netflix tilbyder sine ansatte op til tolv måneders fuld løn i forbindelse med en barsel. Målt efter amerikanske standarder er det også særdeles favorable vilkår.


Edith Jakobsen
Edith Jakobsen
Arbejdslivspolitisk chef