Familieliv og arbejdsliv
20.05.2015

Deltidsarbejde

Hvis du ønsker at gå på deltid, så skal du aftale det med din arbejdsgiver.

For nogle er det en god løsning med deltid, for andre bliver det i realiteten blot nedsat løn men ikke nedsat arbejdsmængde. Du skal derfor sørge for at få en aftale med din arbejdsgiver om, at du skal have en tilsvarende mindre arbejdsmængde.

Husk at overveje, om du er parat til at acceptere de ulemper, som en deltidsansættelse i nogle tilfælde kan indebære. Det kan for eksempel være begrænsede muligheder for at få bestemte opgaver eller avancementsmuligheder.

Nedsat arbejdstid vil også gå ud over din pensionsopsparing, fordi pensionsbidraget ligesom lønnen reduceres forholdsmæssigt, svarende til det nedsatte timetal.

Overvej også om der er andre modeller, som vil dække dit behov. Det kan eksempelvis være hjemmearbejdsplads, fleksibel arbejdstid, en anden tilrettelæggelse af opgaverne. 

Hvis du aftaler deltidsansættelse som en ugentlig fridag, bør du på forhånd aftale, på hvilke ugedage arbejdstiden er placeret, så dine rettigheder med hensyn til ferie, fridage og sygdom ikke bliver forringet.

Flekstid

Flekstid kan give den fleksibilitet, der får familie- og arbejdsliv til at hænge bedre sammen. Du kan eksempelvis hente dine børn tidligt nogle dage og aflevere dem sent andre dage uden hver gang at skulle have en særskilt aftale med din chef.

En flekstidsordning indeholder typisk en bestemmelse om fikstid. Fikstid er den del af den daglige arbejdstid, der er fastlagt, f.eks. fra kl. 11-14. I det tidsrum skal du være på arbejde.

Fikstiden suppleres med en flekstid, der normalt vil være et fastsat tidsrum før og efter fikstiden, hvor du frit kan placere den resterende del af arbejdstiden. Flekstiden kan f.eks. gå fra kl. 8-11 og fra kl. 14-20.

Vær opmærksom på, at flekstidsaftaler rejser særlige problemer i forhold til rådighedsforpligtelse og merarbejde.