Djøf

Barsel og lønforhandling

Når du er på barsel, må du ikke blive behandlet anderledes, end hvis du ikke havde været på barsel. Det gælder også, når vi taler lønforhandlinger. Men hvordan sikrer du dig en lønforhandling, mens du går hjemme?

Det kan du selv gøre

  • Sørg for at du får forhandlet løn ca. 1 gang årligt – også selv om du er på barsel
  • Aftal i god tid med din chef, hvornår I forhandler din løn næste gang, hvis du står over for barselsorlov
  • Forberedelse er afgørende for en god forhandling. Forbered dig allerede inden du går på orlov, mens dine resultater er frisk i erindringen
  • Benyt lejligheden til at minde chefen om dine resultater, og hvordan du bidrager til afdelingens trivsel
  • Tag kontakt med din eventuelle tillidsrepræsentant og aftal en strategi og tidspunkt. 

Aftal et møde

Det er god forhandlingsteknik at være fleksibel på processen. Det betyder, at jo mere imødekommende du kan være over for din modpart om tidspunktet for forhandlingerne jo bedre. Alt er dog med måde. Hvis der lægges op til forhandlinger efter barslen, så skal du passe på, at der ikke går 1 1/2 eller 2 år mellem dine forhandlinger.

Efter mødet kan du sende en mail til din chef, hvor du bekræfter, at du tager kontakt forud for det aftalte tidspunkt. Så kan du nemlig også dokumentere, at I har aftalt en forhandling.

Se vores tips og tricks til den gode forhandling.

Hvem forhandler – og hvornår?

Typisk forhandles der løn på arbejdspladserne én gang årligt, uanset om du er ansat i den offentlige sektor eller den private. Det fremgår eksempelvis af personalehåndbog, overenskomst eller kontrakt, om der er fast praksis for afholdelse af lønforhandling én gang årligt. Hvis det er tilfældet, så har du også krav på forhandling, selv om du er på barsel. Der vil ellers være tale om forskelsbehandling.

På de fleste offentlige arbejdspladser er det stadig tillidsrepræsentanten, som har forhandlingsretten. Du kan altid tage en snak med repræsentanten om, hvornår  og hvordan din næste lønforhandling skal gribes an, hvis du er på vej eller er på barselsorlov.

Skal din tillidsrepræsentant forhandle for dig?

Hvis din løn ikke blev forhandlet, inden du gik på orlov, eller hvis der er gennemført forhandlinger, mens du var på orlov, så kan du bede om en forhandling i forbindelse med, at du vender tilbage fra orlov. Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis det er tilfældet.

Som kommunalt eller regionalt ansat kan din tillidsrepræsentant anmode om en forhandling umiddelbart inden, du vender tilbage fra barselsorlov. Som statslig ansat kan din tillidsrepræsentant også anmode om en forhandling lige inden, du vender tilbage fra orlov, fordi repræsentanten i princippet altid kan begære en lønforhandling. Forskellen er, at det ikke er udspecificeret på samme måde, som på det kommunale og regionale område.

Selvom det evt. er en tillidsrepræsentant, der forhandler på dine vegne, så kan du også tage snakken med din chef. Men husk at orientere din tillidsrepræsentant – især hvis I aftaler et forhandlingstidspunkt uden for de øvrige forhandlinger.

Få flere råd til forhandlingen, når din tillidsrepræsentant forhandler på dine vegne.

Djøfbladet

Hver fjerde finder lønforhandling ubehageligt

Mange forbinder lønforhandling med noget negativt, viser Djøf-undersøgelse. Blandt kvinder og mænd er der markant forskel på, hvordan de oplever at forhandle deres egen løn.

Djøf blog

Sig nu bare, hvad du får i løn

Der er typisk tre grunde til, at du og din kollega ikke vil fortælle, hvad I tjener. Men ingen af dem holder.


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent