Djøf

Barsel i udlandet

Her finder du nogle generelle oplysninger om barsel og ophold i udlandet. Du kan også læse om barselsvilkår i forbindelse med udstationering eller ved ansættelse i Grønland.

Ophold i udlandet

Har du arbejde i Danmark, må du gerne tage ophold i udlandet under din barselsorlov.

Hvis du arbejder i Danmark men er bosat i udlandet (fx Tyskland eller Sverige), er du omfattet af de danske barselsorlovsregler, præcist som hvis du boede i Danmark.

Djøf kan rådgive om vilkår under barsel, hvis du er ansat i Grønland, eller hvis du er udstationeret af en dansk arbejdsgiver.

Hvis du ikke er omfattet af de danske eller grønlandske regler, kan Djøf ikke rådgive om dine barselsvilkår.

Arbejder du i Sverige, er du i kraft af dit medlemskab i Djøf berettiget til bistand fra det svenske jurist og økonomforbund, JUSEK.

Udstationering

Under udstationering i udlandet i op til et år er du fortsat omfattet af dagpengeloven. Det er dog en betingelse for udbetaling af dagpenge, at du er skattepligtig her i landet, men denne betingelse anses for opfyldt, selv om der efter de skatteretlige regler er indrømmet den pågældende skattefritagelse efter ligningslovens bestemmelser. Ved længerevarende tjeneste i udlandet gælder dagpengeloven derimod ikke for den ansatte.

Personer, som af Udenrigsministeriet udsendes i diplomatisk eller konsulær tjeneste, herunder teknisk/administrativt personale, er omfattet af dagpengeloven - uanset udlandsopholdets varighed.

Djøfbladet

Tænk business med baby

En baby er ingen stopklods for karrieren, men et pusterum, der giver plads til at gentænke arbejdslivet. Det er filosofien i Netværk for djøfere på barsel.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Pletskud fra Netflix

Det har vakt opmærksomhed, at den internationale virksomhed Netflix tilbyder sine ansatte op til tolv måneders fuld løn i forbindelse med en barsel. Målt efter amerikanske standarder er det også særdeles favorable vilkår.


Edith Jakobsen
Edith Jakobsen
Arbejdslivspolitisk chef