19.12.2016

Ophold i udlandet

Har du arbejde i Danmark, må du gerne tage ophold i udlandet under din barselsorlov.

Hvis du arbejder i Danmark men er bosat i udlandet (fx Tyskland eller Sverige), er du omfattet af de danske barselsorlovsregler, præcist som hvis du boede i Danmark.

Djøf kan rådgive om vilkår under barsel, hvis du er ansat i Grønland, eller hvis du er udstationeret af en dansk arbejdsgiver.

Hvis du ikke er omfattet af de danske eller grønlandske regler, kan Djøf ikke rådgive om dine barselsvilkår.

Arbejder du i Sverige, er du i kraft af dit medlemskab i Djøf berettiget til bistand fra det svenske jurist og økonomforbund, JUSEK.

Udstationering

Under udstationering i udlandet i op til et år er du fortsat omfattet af dagpengeloven. Det er dog en betingelse for udbetaling af dagpenge, at du er skattepligtig her i landet, men denne betingelse anses for opfyldt, selv om der efter de skatteretlige regler er indrømmet den pågældende skattefritagelse efter ligningslovens bestemmelser. Ved længerevarende tjeneste i udlandet gælder dagpengeloven derimod ikke for den ansatte.

Personer, som af Udenrigsministeriet udsendes i diplomatisk eller konsulær tjeneste, herunder teknisk/administrativt personale, er omfattet af dagpengeloven - uanset udlandsopholdets varighed.