21.12.2016

Som ansat i det private

Barns 1. og 2. sygedag er ikke reguleret i lovgivningen. Som privatansat skal du derfor selv sørge for at aftale frihed med eller uden løn ved barns sygdom. Der er dog flere private overenskomster, der indeholder ret til frihed med løn i forbindelse med børns sygdom, og det indgår også i mange individuelle ansættelseskontrakter. Men hvis det ikke tydeligt fremgår, så har du altså ikke rettigheden.

Som offentligt ansat

Reglerne er anderledes på det offentlige område. Som offentlig ansat kan du få fri med løn til at passe dit mindreårige (under 18 år) hjemmeboende barn på barnets 1. og 2. sygedag. Det er en betingelse, at hensynet til barnets forhold nødvendiggør det, og at forholdene på arbejdspladsen tillader det.

Barnet er hjemmeboende, når det:

  • bor hos sin biologiske far og/eller mor 
  • bor hos sin adoptivfar og/eller -mor 
  • er hos den forælder, der har samkvemsret 

Har du forældremyndighed uden at være biologisk eller adoptivmor/-far, har du også ret til at holde fri.

I andre tilfælde, fx. når der er tale om bonusforældre, må det afgøres konkret ud fra hensynet til barnet og den ansattes tilknytning til barnet. Det klare udgangspunkt er, at du kan holde fri, hvis du har samme folkeregisteradresse som barnet på sygdomstidspunktet. Det gælder dog ikke, hvis du bor i kollektiv eller anden form for bofællesskab.

1. og 2. sygedag

Hvis begge forældre har ret til frihed på barnets 1. og 2. sygedag, er det kun den ene, der kan få hel eller delvis frihed på henholdsvis 1. og 2. dag. Der kan altså ikke være en 1. sygedag for faderen og en for moderen indenfor samme sygdomsperiode.

Vær også opmærksom på, at der altså ikke er tale om 2 tilfældige fraværsdage i forbindelse med barnets sygdom. Rettigheden dækker udelukkende den 1. og 2. sygedag i barnets sygdomsperiode.