]]>

Djøf

Børn og barsel

Læs om dine rettigheder i forbindelse med barsel, adoption og syge børn. Du kan også få hjælp til planlægningen af din barsel - brug Djøfs barselsberegner og få en komplet og let overskuelig barselsplan.

Før og under din barsel

Læs mere om planlægningen af din barsel, retten til barselsdagpenge, løn og orlov, eller få overblik over dine rettigheder under barsel, adoption og fertilitetsbehandling. 

Få overblik over din barselsorlov

Få overblik over din barsel og retten til barselsdagpenge, løn og orlov. Du kan også læse om din ret til ferie og til udskydelse og forlængelse af barselsorloven.

Barselsregler og rettigheder

Læs mere om jobsøgning, lønforhandling og sygdom under graviditet og barsel. Du kan også få overblik over dine rettigheder i forbindelse med adoption og fertilitetsbehandling.

Tilbage på job efter barsel

Når du vender tilbage til jobbet efter barsel, er det godt at vide, om du fx har ret til omsorgsdage og barns 1. og 2. sygedag. Læs mere om reglerne og om mulighederne for at skabe balance mellem familie- og arbejdsliv.

Tilbage fra barsel

Når du kommer tilbage fra barsel, er der flere ting, det er værd at være opmærksom på. De fleste gør sig mange tanker i forhold til arbejdsliv og det at være nybagte forældre.

Omsorgsdage og barns sygdom

Få overblik over dine vilkår i forbindelse med barns sygdom og omsorgsdage.

Arbejdstid og hjemmearbejde

For nogen er det en god løsning at få deltidsarbejde, gå på flekstid eller måske få en hjemmearbejdsplads for at få familieliv og arbejdsliv til at hænge bedst muligt sammen. Få gode råd, inden du indgår i forhandlingerne og laver aftalerne.

Djøfs barselsnetværk

Er du djøfer på barsel og har lyst til ny inspiration til din karriere, netværk og work-life-balance? Djøfs forskellige netværk for djøfere på barsel henvender sig til dig, der savner inspiration og sparring med andre djøfere om din faglighed.

Digital barselsklub

I den digitale barselsklub mødes vi online hver måned, og hvert møde har et nyt tema om karriere og arbejdsliv. Vi deler erfaringer, overvejelser, viden og inspirerer hinanden. Du kan tilmelde dig enten et enkelt møde eller hele møderækken.

Djøfere på barsel

Djøfs barselsnetværk er for dig, der har lyst til at mødes fysisk med andre djøfere, og dele erfaringer og overvejelser om, hvad der skal ske med karrieren, når barslen slutter. På hvert møde taler I om et emne inden for karriere og arbejdsliv. I mødes i netværksgruppen tre gange.

Tænk længere

Djøf

Work-life-balance