Djøf

Børn og barsel

Læs om dine rettigheder i forbindelse med barsel, adoption og syge børn. Hvordan du får familie- og arbejdsliv til at hænge sammen.

Barsel og adoption

Skal du på barsel, og vil du have fuldt overblik over barselsforløbet? Brug Djøfs barselsberegner og få en komplet og let overskuelig barselsplan. Så kender du alle de vigtige datoer og ved nøjagtig, hvor længe du har løn eller barselsdagpenge, og hvor længe du kan blive hjemme med barnet.

Løn og pension under barselsorlov

Retten til løn afhænger af, hvor og hvordan du er ansat. Læs mere om løn og pension som ansat i stat, kommune eller region, eller som privatansat.

Graviditet og jobsøgning

Hvis du søger job og samtidig er gravid, kan du hurtigt stå overfor forskellige dilemmaer. Læs her hvordan reglerne er, og hvordan du kan håndtere dilemmaerne.

Barsel og lønforhandling

Når du er på barsel, må du ikke blive behandlet anderledes, end hvis du ikke havde været på barsel. Det gælder også, når vi taler lønforhandlinger. Men hvordan sikrer du dig en lønforhandling, mens du går hjemme?

Sygdom under graviditet og barsel

Her kan du læse om dine rettigheder, hvis du eller dit barn bliver ramt af sygdom.

Barsel og ferie

Her kan du læse om optjening af ferie og afvikling af ferie under graviditets-, barsels-, forældre- og børnepasningsorlov.

Udskydelse af orlov

Her kan du læse om de forskellige muligheder for udskydelse af orlov og delvis genoptagelse af arbejdet. Husk, at du skal give din arbejdsgiver besked om forældreorlov og udskydelse heraf inden otte uger efter fødsel.

Forlængelse af orlov

Her kan du læse om forlængelse af forældreorlov og om delvis genoptagelse af arbejdet.

Fertilitetesbe­handling

Se hvordan du er stillet, når du skal i gang med fertilitetsbehandling.

Barsel i udlandet

Her finder du nogle generelle oplysninger om barsel og ophold i udlandet. Du kan også læse om barselsvilkår i forbindelse med udstationering eller ved ansættelse i Grønland.

Særligt om adoption

Her kan du læse om dine rettigheder til dagpenge og fravær ved adoption

Tilbage på job efter barsel

Når du vender tilbage til jobbet efter barsel, er det godt at vide, om du fx har ret til omsorgsdage og barns 1. og 2. sygedag. Læs mere om reglerne og om mulighederne for at skabe balance mellem familie- og arbejdsliv.

Tilbage fra barsel

Når du kommer tilbage fra barsel, er der flere ting, det er værd at være opmærksom på. De fleste gør sig mange tanker i forhold til arbejdsliv og det at være nybagte forældre.

Arbejdstid og hjemmearbejde

For nogen er det en god løsning at få deltidsarbejde, gå på flekstid eller måske få en hjemmearbejdsplads for at få familieliv og arbejdsliv til at hænge bedst muligt sammen. Få gode råd, inden du indgår i forhandlingerne og laver aftalerne

Omsorgsdage

Omsorgsdage er fridage med fuld løn, som du får med henblik på at drage omsorg for dit barn. Her kan du se, hvilke regler der gælder for dig.

Barns sygdom

Hvis dit barn bliver syg, afhænger dine vilkår i den forbindelse af, hvor du er ansat. Som offentligt ansat har du ret til barns 1. og 2. sygedag. Er du privatansat skal det være aftalt fx i din kontrakt.

Forbud mod forskelsbehandling pga. barsel

Ligebehandlingsloven beskytter mod forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og barselsorlov. Både mødre og fædre er omfattet af beskyttelsen.