Djøf

Er du omfattet af funktionærloven

Find ud af om du er omfattet af funktionærloven, som privatansat. Ofte er det arbejdets art, timer og om det er en tjenestestilling, der er afgørende om du er omfattet af loven

Arbejdets art

Er du beskæftiget med handel, salg, kontorarbejde, administrative opgaver, eller er din stilling overvejende af handelsmæssig eller kontormæssig art, vil din stilling være omfattet af funktionærloven.

Undervisning er ikke omfattet af funktionærloven. Dette uanset om der er tale om undervisning på handelsskoler, tekniske skoler eller andetsteds. Forskere er heller ikke omfattet af funktionærloven.

Journalistisk arbejde er heller ikke omfattet af funktionærloven.

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid

Din arbejdsuge skal i gennemsnit være mere end otte timer.

Er du ansat med varierende arbejdstider, er du omfattet af funktionærloven, hvis dine arbejdstider i gennemsnit over en periode udgør mere end otte timer ugentligt.

Det er uden betydning, om arbejdstiden er fordelt på alle ugens dage eller på enkelte dage.

Tjenestestilling

Du er ansat i en tjenestestilling, hvis du er undergivet din arbejdsgivers instruktioner. Det er ikke afgørende, at du dagligt eller jævnligt får instrukser fra din arbejdsgiver. Det afgørende er, at din arbejdsgiver, hvis denne ønsker det, kan give dig instrukser om arbejdets udførelse.

Det er ikke stillingens titel men derimod stillingens reelle indhold, der er afgørende for, om der foreligger en tjenestestilling.

Er du ansat i en tjenestestilling, vil du:   

  • have pligt til at udføre det aftalte arbejde
  • selv skulle udføre arbejdet og ikke have mulighed for at sætte en anden i dit sted
  • være underkastet din arbejdsgivers ledelse
  • være aflønnet med A-indkomst
  • regelmæssigt skulle aflægge rapport til din arbejdsgiver
  • være beskæftiget på fast arbejdstid
  • have fast løn
  • oppebære feriegodtgørelse.

Er du ansat som direktør, vil du som udgangspunkt ikke opfylde betingelsen om at være ansat i en tjenestestilling, og du vil dermed heller ikke være omfattet af funktionærloven.