Djøf

Bijob og bestyrelsesarbejde i fritiden

Tjek din kontrakt, før du siger ja til freelanceopgaver eller bestyrelsesposter i fritiden. I værste fald kan du blive bortvist med dags varsel.

Det kan være fristende at tjene lidt ekstra på et bijob – særligt hvis det pynter på cv’et og styrker dit netværk. Bibeskæftigelse kan fx være konsulentarbejde, bestyrelsesposter, undervisning eller betroede erhverv. Men vent med at sige ja, indtil du har tjekket din ansættelseskontrakt.

Bibeskæftigelse for privatansatte

Hvis du er privatansat, har du ret til at bijobbe, med mindre det står i din kontrakt, at du ikke må have bibeskæftigelse.

  • Du må ikke have en bibeskæftigelse, hvis det kan karakteriseres som konkurrerende virksomhed.
  • Du må ikke have en bibeskæftigelse, der er til gene for din hovedbeskæftigelse. Du må fx ikke arbejde sent om aftenen, hvis det betyder, at du møder helt udkørt på arbejde.
  • Det er altid en god idé, at informere din arbejdsgiver om din bibeskæftigelse. Gør det allerede til ansættelsen, hvis du står over for at skulle skifte job.

Bibeskæftigelse for offentligt ansatte

Hvis du er offentligt ansat, har du som udgangspunkt ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver om din bibeskæftigelse. Der kan dog gælde særlige regler for nogle grupper, fx ledende embedsmænd.

  • Du må dog ikke bijobbe, hvis der kan være en interessekonflikt i forhold til din hovedbeskæftigelse. Hvis du fx arbejder med at føre tilsyn med en branche, må du ikke samtidig arbejde i samme branche i din fritid (gælder også frivilligt arbejde).
  • Du har altid pligt til at fortælle din arbejdsgiver om din bibeskæftigelse, hvis du bliver bedt om det.
  • Din bibeskæftigelse kan få konsekvenser for dit rådighedstillæg, hvis du reelt ikke står til rådighed.
  • Det er altid en god idé, at informere din arbejdsgiver om din bibeskæftigelse. Gør det allerede til ansættelsen, hvis du står over for at skulle skifte job.

Risiko for bortvisning

Det kan få alvorlige konsekvenser at arbejde for en konkurrerende virksomhed i fritiden eller bijobbe, hvis det er til gene for din hovedbeskæftigelse:

  • I mildere tilfælde kan din arbejdsgiver kræve, at du stopper med at bijobbe.

Spørg Djøf, hvis du er i tvivl

Er du i tvivl om, hvorvidt din bibeskæftigelse går ud over din hovedbeskæftigelse? Du kan enten spørge din arbejdsgiver eller kontakte Djøf på telefon 33 95 97 00 eller skrive til djoef@djoef.dk.