Djøf

Merarbejde - privatansat

Skal du påtage dig overarbejde som privatansat?

Du er som udgangspunkt forpligtet til at udføre pålagt overarbejde, med mindre du ikke er omfattet af funktionærloven, fordi du underviser (udfører pædagogisk arbejde) eller er direktør.

Jo mere nødvendigt det er for din arbejdsgiver, at du udfører overarbejdet, des stærkere personlige grunde skal der til, for at du kan afvise at påtage dig arbejdet.

Din arbejdsgiver bør dog varsle overarbejdet i så god tid som muligt, men i lovgivningen findes der ikke definerede frister for at pålægge overarbejde. Om varslingen er givet rettidigt, er derfor en vurderingssag.

Om du kan få overarbejdet udbetalt, eller om du kan afspadsere overarbejde, er for privatansatte aftalebestemt.

Ansættelseskontrakten

Det bør fremgå af din ansættelseskontrakt, om du har pligt til at påtage dig overarbejde, og om du kan få overarbejde udbetalt, eller om det kan afspadseres.

Djøf anbefaler, at det i din ansættelseskontrakt står, at du selv kan vælge, om evt. merarbejde skal afspadseres eller udbetales. Du kan se en formulering for aftaler i forbindelse med merarbejde i Djøfs ansættelseskontrakt.

Hvis din ansættelseskontrakt eller en personalehåndbog ikke tager stilling til spørgsmålet om honorering af merarbejde, kan overarbejde som udgangspunkt ikke udbetales eller afspadseres.