Djøf

Fridage - privatansat

Se hvordan reglerne er for afholdelse af fridage.

Ekstra fridage

Ekstra fridage ud over ferielovens regler er efterhånden blevet almindeligt blandt privatansatte. Men du skal være opmærksom på, at hvis det ikke fremgår af din ansættelseskontrakten, virksomhedens personalehåndbog, overenskomsten eller en anden aftale, så har du ikke fri med løn de pågældende dage.

Fælles for alle (såvel offentlig som privat ansatte) gælder, at hvis der ikke i overenskomster, lokale aftaler/kutymer eller i din kontrakt er skabt en ret til at holde fri, skal du møde på arbejde på sædvanlig vis.

Grundlovsdag er ikke en helligdag

Tidligere var Grundlovsdag en helligdag omfattet af helligdagsloven. Senere blev den til en ½ fridag (fra kl. 12) efter den tidligere arbejderbeskyttelseslov, men disse bestemmelser eksisterer ikke længere. Du har derfor som privatansat ikke automatisk ret til at holde fri med løn Grundlovsdag (den 5. juni).