Djøf

Skånejob

Skånejob er for personer, der får førtidspension efter sociallovgivningen, og som ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på almindelige vilkår.

Regler og vilkår

Hvis du er førtidspensionist og ikke er i stand til at opnå eller fastholde et job på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet, kan du søge kommunen om bevilling af et job med løntilskud til førtidspensionister - også kaldet skånejob. Skånejob for førtidspensionister kan oprettes både hos private og offentlige arbejdsgivere.

Kommunen er ansvarlig for oprettelse og tilskud, men du skal ofte selv ud og finde en arbejdsgiver, der vil ansætte dig på særlige betingelser.

Kommunen giver tilskud til lønnen. Tilskuddet udgør 26,15 kr. pr. time (2014). I særlige tilfælde kan løntilskuddet udgøre 45,79 kr. pr. time (2014).

Læs mere om skånejob på borger.dk  

Staten

Ansættelse i skånejob sker efter overenskomsten suppleret med en lokal aftale, der kan fravige overenskomstens almindelige regler om løn og arbejdsvilkår. Hvis overenskomstens regler skal fraviges, er det en forudsætning, at der på arbejdspladsen er taget stilling til, hvilket arbejde der kan udføres af personer i skånejob.

Løn- og arbejdsvilkår fastsættes efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte i samarbejde med TR/ Djøf.

Regioner og kommuner

Fastsættelse af løn og ansættelsesvilkår for en person i skånejob sker i samarbejde mellem Djøf og arbejdsgiveren. Kan parterne ikke blive enige, fastsætter arbejdsgiveren vilkårene.
Djøfbladet

Flere djøfere invalide af hjernerystelser

Det seneste år har JØP fået en række ansøgninger om midlertidig invalidepension på grund af hjernerystelser. Ansøgningerne kommer primært fra kvinder omkring de 40 år.

Illustration: chombosan/Shutterstock
Djøf blog

Syg af bekymring?

Kan man egentlig blive opsagt, når man er sygemeldt?


Mette Sommer
Mette Sommer
Chefkonsulent