06.01.2015

Du kan få ledighedsydelse:

  • Hvis du opfylder betingelserne for at få et fleksjob
  • Ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob
  • Ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob

For at få udbetalt ledighedsydelse, skal du stå til rådighed for fleksjob. Du skal altså tage imod rimelige tilbud om fleksjob. Rimeligt arbejde er arbejde, som du kan klare, eventuelt efter en kort oplæring.

Får du ledighedsydelse og afslår et rimeligt tilbud om fleksjob, mister du retten til ledighedsydelse i fem uger. Hvis du inden for et år efter det første afslag igen afslår et rimeligt tilbud om fleksjob, mister du retten til ledighedsydelse.

Har du ikke ret til ledighedsydelse, eller har du mistet retten til ledighedsydelse, kan du optjene ret til ledighedsydelse ved sammenlagt 9 måneders fleksjobansættelse inden for 18 måneder.

Satser for ledighedsydelse

Ledighedsydelsen svarer til 89% af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, hvis du ved visitationen til fleksjob opfyldte følgende betingelser:

  • Var berettiget til at modtage sygedagpenge eller barselsdagpenge
  • Modtog sygedagpenge
  • Var i revalidering efter en jobplan
  • Blev ledig efter ustøttet beskæftigelse

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, modtager du ledighedsydelse på niveauet for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere på forsørgersats (ca. 80% af arbejdsløshedsdagpenges højeste beløb) eller ikke-forsørgersats (ca. 60% af arbejdsløshedsdagpenges højeste beløb).

Ledige fleksjobvisiterede, der har nået fleksydelsesalderen (dvs. op til fem år før du kan gå på folkepension), modtager ledighedsydelse svarende til 60% af højeste dagpengesats frem til folkepensionsalderen eller til, at de overgår til fleksydelse.

Læs mere om ledighedsydelse