Djøf

Ledighedsydelse

Når du visiteres til et fleksjob og er ledig, mister du retten til arbejdsløshedsdagpenge. Du har i stedet mulighed for at få udbetalt ledighedsydelse.

Du kan få ledighedsydelse:

  • Hvis du opfylder betingelserne for at få et fleksjob
  • Ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob
  • Ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob

For at få udbetalt ledighedsydelse, skal du stå til rådighed for fleksjob. Du skal altså tage imod rimelige tilbud om fleksjob. Rimeligt arbejde er arbejde, som du kan klare, eventuelt efter en kort oplæring.

Får du ledighedsydelse og afslår et rimeligt tilbud om fleksjob, mister du retten til ledighedsydelse i fem uger. Hvis du inden for et år efter det første afslag igen afslår et rimeligt tilbud om fleksjob, mister du retten til ledighedsydelse.

Har du ikke ret til ledighedsydelse, eller har du mistet retten til ledighedsydelse, kan du optjene ret til ledighedsydelse ved sammenlagt 9 måneders fleksjobansættelse inden for 18 måneder.

Satser for ledighedsydelse

Ledighedsydelsen svarer til 89% af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, hvis du ved visitationen til fleksjob opfyldte følgende betingelser:

  • Var berettiget til at modtage sygedagpenge eller barselsdagpenge
  • Modtog sygedagpenge
  • Var i revalidering efter en jobplan
  • Blev ledig efter ustøttet beskæftigelse

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, modtager du ledighedsydelse på niveauet for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere på forsørgersats (ca. 80% af arbejdsløshedsdagpenges højeste beløb) eller ikke-forsørgersats (ca. 60% af arbejdsløshedsdagpenges højeste beløb).

Ledige fleksjobvisiterede, der har nået fleksydelsesalderen (dvs. op til fem år før du kan gå på folkepension), modtager ledighedsydelse svarende til 60% af højeste dagpengesats frem til folkepensionsalderen eller til, at de overgår til fleksydelse.

Læs mere om ledighedsydelse

Djøfbladet

Jurist skaber nye algoritmer

Henrik Palmer Olsen, prodekan ved Københavns Universitet, samarbejder med DTU om at koble kunstig intelligens med jura. Han vil hellere have fingrene i formlerne end sidde udenfor og være kritisk ”på den ideologiske måde.”

Foto: Lars Bahl
Djøf blog

Skal man have et andet job, før man siger op?

Måske har du brugt din sommerferie på at overveje din jobsituation. Men du tør ikke sige dit job op, før end at du har et andet på hånden. Hvornår skal man sige et job op? Hvornår er det smart at blive?


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent