06.01.2015

Formålet med Isbryderordningen er at give nyuddannede med handicap en mulighed for at få relevant erhvervserfaring.

Ansættelse kan ske i både private og offentlige virksomheder, og støtteordningen kan bruges umiddelbart efter, at du er blevet færdig med din uddannelse.

Løn og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige. Hvis virksomheden ikke har en overenskomst, skal dine løn- og arbejdsvilkår svare til, hvad der ville være gældende ved en overenskomst. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til et år.

Jobcenteret bevilger tilskuddet og udbetaler til arbejdsgiveren, som udbetaler lønnen til dig. Hvis du tror, at ordningen er noget for dig, kan du kontakte dit lokale jobcenter og høre nærmere om dine muligheder.

Læs mere om Isbryderordningen.