Djøf

Isbryderordningen

Dimittender med handicap har mulighed for at benytte Isbryderordningen, som er en særlig løntilskudsordning for nyuddannede med handicap.

Formålet med Isbryderordningen er at give nyuddannede med handicap en mulighed for at få relevant erhvervserfaring.

Ansættelse kan ske i både private og offentlige virksomheder, og støtteordningen kan bruges umiddelbart efter, at du er blevet færdig med din uddannelse.

Løn og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige. Hvis virksomheden ikke har en overenskomst, skal dine løn- og arbejdsvilkår svare til, hvad der ville være gældende ved en overenskomst. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til et år.

Jobcenteret bevilger tilskuddet og udbetaler til arbejdsgiveren, som udbetaler lønnen til dig. Hvis du tror, at ordningen er noget for dig, kan du kontakte dit lokale jobcenter og høre nærmere om dine muligheder.

Læs mere om Isbryderordningen.

 

Djøfbladet

Flere djøfere invalide af hjernerystelser

Det seneste år har JØP fået en række ansøgninger om midlertidig invalidepension på grund af hjernerystelser. Ansøgningerne kommer primært fra kvinder omkring de 40 år.

Illustration: chombosan/Shutterstock
Djøf blog

Syg af bekymring?

Kan man egentlig blive opsagt, når man er sygemeldt?


Mette Sommer
Mette Sommer
Chefkonsulent