Djøf

Regler for alle

Hvilke overordnede regelsæt regulerer arbejdstid?

Regler om arbejdstid findes i overenskomster og i arbejdsmiljøloven. Arbejdstiden for privatansatte, der ikke er omfattet af overenskomster, reguleres i ansættelseskontrakten, lokale aftaler og i arbejdstidsdirektivet. Der findes ikke regler om arbejdstid og over-/merarbejde i funktionærloven. Deltid reguleres i deltidsloven.

Arbejdstidsdirektivet bestemmer, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke må overskride 48 timer.

Arbejdsmiljøloven begrænser arbejdsgiverens ret til frit at tilrettelægge arbejdstiden. Du har ret til en sammenhængende hvileperiode på 11 timer i døgnet - 11-timersreglen, og ret til et ugentligt fridøgn i hver syv døgns periode (fridøgnet skal så vidt muligt falde på en søndag).

Du er også omfattet af reglerne i deltidsloven. Overenskomster, din ansættelseskontrakt eller en lokal aftale kan dog sikre dig bedre rettigheder.

Deltidslovens formål er at fjerne forskelsbehandling af deltidsansatte.

Djøfbladet

Casper arbejder fire dage - og får løn for fem

Hos IT-bureauet IIH Nordic slutter arbejdsugen allerede torsdag. Casper Radil er meget begejstret for sin fri-fredag, men til gengæld er han mere ’blæst’ efter fyraften de andre dage.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Kan din arbejdsgiver tvinge dig til at tweete?

Flere medlemmer oplever, at arbejdsgivere beder dem være aktive på sociale medier. Kan du sige nej, hvis du ikke har lyst? Svaret er både og…


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent