Djøf

Regler for alle

Hvilke overordnede regelsæt regulerer arbejdstid?

Regler om arbejdstid findes i overenskomster og i arbejdsmiljøloven. Arbejdstiden for privatansatte, der ikke er omfattet af overenskomster, reguleres i ansættelseskontrakten, lokale aftaler og i arbejdstidsdirektivet. Der findes ikke regler om arbejdstid og over-/merarbejde i funktionærloven. Deltid reguleres i deltidsloven.

Arbejdstidsdirektivet bestemmer, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke må overskride 48 timer.

Arbejdsmiljøloven begrænser arbejdsgiverens ret til frit at tilrettelægge arbejdstiden. Du har ret til en sammenhængende hvileperiode på 11 timer i døgnet - 11-timersreglen, og ret til et ugentligt fridøgn i hver syv døgns periode (fridøgnet skal så vidt muligt falde på en søndag).

Du er også omfattet af reglerne i deltidsloven. Overenskomster, din ansættelseskontrakt eller en lokal aftale kan dog sikre dig bedre rettigheder.

Deltidslovens formål er at fjerne forskelsbehandling af deltidsansatte.

Djøfbladet

Stress: Ledere giver dit privatliv skylden

’Han har problemer på hjemmefronten’ eller ’hun er super perfektionist’. Ny forskning viser, at lederne peger på private eller personlige årsager, når de adresserer ansvaret for en stress-sygemelding – også selvom sygemeldingen især skyldes arbejdet.

Foto: pressefoto
Djøf blog

Er du jobrobust nok

Ordet robust indgår ofte og i stigende grad i jobopslag version 2015. Tjek fx jobunivers.dk, hvor jeg helt uvidenskabeligt har konstateret, at ordet robust indgår i hvert10 jobopslag.


Frederik Iuel
Frederik Iuel
Chefkonsulent