Djøf

Rådigheds­forpligtelse og -tillæg

Hvad dækker rådighedsforpligtelsen over, og hvordan honoreres den?

Du bliver ansat med en rådighedsforpligtelse hvis:

  • Du er offentligt ansat djøfer
  • Er ansat til administrative arbejdsopgaver i en administrativ stilling (fuldmægtigstilling).

Vejledning om arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Kriterier 

Hvad mange timer skal du stå til rådighed?

  • I regionerne og kommunerne svarer forpligtelsen til et merarbejde på indtil 35 timer i kvartalet
  • I staten til 20 timer i kvartalet (er du ansat på det gamle lønsystem i staten er forpligtelsen fortsat indtil 35 timer i kvartalet).

Du kan ikke selv vælge, om du vil påtage dig rådighedsforpligtelsen. 

Hvad omfatter rådighedsforpligtelsen?

Rådighedsforpligtelsen omfatter de samme arbejdsopgaver, som du er forpligtet til at udføre inden for den normale arbejdstid. 

Hvad dækker rådighedsforpligtelsen over?

Rådighedsforpligtelsen dækker både en forpligtelse til at stå til rådighed og til at præstere merarbejde i indtil 35 timer i kvartalet (20 timer for statsansatte på nyt lønsystem), uanset om det udføres på tjenestestedet, i hjemmet eller andre steder.

Rådighedsforpligtelsen på indtil 35 timer i kvartalet (20 timer for statsansatte på nyt lønsystem) kan ikke konverteres til en permanent udvidelse af den daglige, ugentlige eller månedlige arbejdstid.

Der har aldrig været en fælles forståelse med arbejdsgiverne om, hvad der nærmere ligger i rådighedsforpligtelsen, men det var en klar forudsætning, at den ikke skulle forpligte til et permanent ekstra arbejde eller til en systematisk forlængelse af kontortiden. 

En konstant udnyttelse af rådighedsforpligtelsen kvartal efter kvartal over et år ligger uden for overenskomstens forudsætninger.

Deltid

Du får rådighedstillægget forholdsmæssigt, hvis du er på deltid. Det vil sige, arbejder du halv tid får du halvt rådighedstillæg. Der er dog andre regler, hvis du arbejder flere steder.

Rådighedstillæg

Som betaling for rådighedsforpligtelsen skal du have et rådighedstillæg. Rådighedstillægget er anciennitetsbestemt.

Kan du sige nej til et rådighedstillæg?

Nej. Hvis du efter reglerne skal have rådighedstillæg, er det ikke til forhandling.

 

Aktuel lønoversigt

Djøfbladet

Begynder under niveau - men lønnen er fin

Halvdelen af dimittenderne begynder i et job, de på papiret er overkvalificeret til. Ikke desto mindre får langt de fleste en løn, der matcher deres uddannelse, viser ny undersøgelse.

Foto: Sergey Nivens/Shutterstock
Djøf blog

Jeg har farve-koordineret ALLE mine apps!!

Jeg er typen, der ikke kan huske et eneste af bogstaverne på S-togslinjerne, men jeg kan ALLE farverne. Så når nogen spørger, hvilket S-tog der kører til Hillerød, så svarer jeg stolt: ”Det lyseblå og det lilla!”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent