Djøf

Hvor meget skal man arbejde?

Mange oplever for tiden et stort arbejdspres. Hvordan skal man håndtere det? Hvad med betaling?

Overarbejde i forbindelse med internationale topmøder, EU-formandskab, finanslovsforhandlinger, folketingsvalg og andre større opgaver betyder, at mange offentlige ansatte i perioder oplever et stort arbejdspres. Selvom alle knokler for at få forhandlinger på plads, skal dine arbejdsvilkår ikke tilsidesættes. Læs her, hvad du er forpligtet til, og hvilken honorering du skal have.

Som offentlig ansat djøfer er du forpligtet til at påtage dig merarbejde. Også selvom arbejdet ligger om aftenen eller i weekenderne. Der findes ikke i AC-overenskomsten et særligt tillæg for at arbejde søndage/helligdage. Udgangspunktet efter overenskomsten er, at arbejdet falder inden for din rådighedsforpligtelse/merarbejde. Det betyder dog ikke, at din arbejdsgiver kan kræve, at du systematisk påtager dig merarbejde på aftener og i weekender.


Vejledning om arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Rådighedsforpligtigelsen

Rådighedsforpligtelsen dækker indtil 35 timers merarbejde per kvartal i regionerne og kommunerne, mens det er 20 timer per kvartal i staten. (Er du ansat på det gamle lønsystem i staten er forpligtelsen fortsat op til 35 timer i kvartalet). Arbejdet derudover honoreres efter aftalerne om merarbejde. Merarbejdet skal godkendes af din arbejdsgiver, hvorefter det skal honoreres med plus 50 %. Du kan ikke selv vælge mellem afspadsering og betaling. Din arbejdsgiver vurderer ud fra hensynet til arbejdets tilrettelæggelse, om afspadsering kan gives inden for rimelig tid.

Tillidsrepræsentanten og ledelsen kan også indgå lokale aftaler om engangsvederlag, dog er det vigtigt at pointere, at disse ikke kan sætte overenskomsten helt eller delvist ud af kraft. De pågældende vil derfor fortsat være omfattet af de sædvanlige regler om merarbejde og rådighedsforpligtelse mv.

Djøfbladet

Jeg frygter for min fremtid i Storbritannien

John Carstensen har boet ti år i Storbritannien, og de sidste seks arbejdet som embedsmand i DFID. Han frygter, at Brexit kan fratage ham retten til at arbejde og leve i landet og få voldsomme konsekvenser for ham og hans familie.

Illustration: Michael Werge
Djøf blog

Jeg drømte om elverhøj, men endte som lykkelig copywriter

Drømmer du også om at skifte retning eller fokus i din karriere? Her er min historie om at bygge fundament under en ny faglighed og folde mig ud som tekstforfatter.


Line Frost Pedersen
Line Frost Pedersen
Udviklingskonsulent