Djøf

Honorering

Skal du honoreres for dit merarbejde?

Du kan blive honoreret for merarbejde, hvis det er af midlertidig karakter og pålagt af din arbejdsgiver. Merarbejde kan være pålagt efter særlig ordre eller godkendt tjenestefordeling eller på forhånd være godkendt som en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af de tjenstlige pligter, der er forbundet med din stilling.

Får du rådighedstillæg, kan du kun få betaling for merarbejde, hvis det samlede merarbejde væsentligt overstiger det merarbejde, der er betalt for via rådighedstillægget. 

Betingelser for honorering af merarbejde

For at få honoreret merarbejde skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Arbejdsgiveren skal have godkendt antallet af merarbejdstimer
  • Merarbejdet skal for ansatte med rådighedsforpligtelse være af væsentligt omfang.
  • Merarbejdet skal strække sig over mindst fire uger.

Når din arbejdsgiver har godkendt merarbejdet, skal det honoreres med plus 50 %. Du kan ikke selv vælge mellem afspadsering og betaling. Din arbejdsgiver vurderer ud fra hensynet til arbejdets tilrettelæggelse, om afspadsering kan gives inden for rimelig tid.

Der er stor forskel på, hvordan reglerne om merarbejde administreres. Fx er der mange arbejdspladser, hvor ledelsen vælger at se bort fra bestemmelsen om, at merarbejdet efter reglerne skal strække sig udover fire uger.

Djøfbladet

Højesteretsdom: Det koster at bryde 48-timers reglen

Dom understreger, at arbejdsgivere skal sikre, at ingen arbejder mere end 48 timer om ugen i længere perioder.

Foto: Martin Sylvest/Scanpix
Djøf blog

Sig nu bare, hvad du får i løn

Der er typisk tre grunde til, at du og din kollega ikke vil fortælle, hvad I tjener. Men ingen af dem holder.


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent