Djøf

Deltid, når du er privatansat

Hvis du gerne vil gå på deltid, er det vigtigt, at du kender til alle de ændringer, det medfører, inden du tager beslutningen. Det gælder fx din løn, barselsdagpenge og pensionsforhold.

Aftal deltid

Hvis du gerne vil have nedsat din arbejdstid, skal du aftale dette med din arbejdsgiver. Ligesom du ikke har en ret til at få nedsat tid, har du heller ikke en ret til at komme på fuld tid igen. Det kan derfor være en god idé at aftale, at den nedsatte arbejdstid gælder for en given periode, og at du efter periodens udløb igen arbejder på fuld tid, hvis denne mulighed er vigtig for dig.

Går du på deltid, skal du afstemme dine forventninger til mængden af opgaver med din arbejdsgiver. Sørg for, at mængden af opgaver bliver reduceret. På den måde undgår du, at du skal klare det samme antal opgaver inden for den nedsatte arbejdstid. 

Løn

Når du er ansat på deltid, får du løn i forhold til den nedsatte arbejdstid. Din løn beregnes som forholdet mellem dit ugentlige timetal og fuld tid (37). Dette gælder sædvanligvis også for privatansatte. Ved en deltidsansættelse på 25 timer ugentligt reduceres lønnen til 25/37 af lønnen for en fuldtidsansat.

Løn under ferie

Er du privatansat, er din løn i ferien den løn, du har på ferietidspunktet – også selvom du har haft en højere løn i optjeningsåret. Der er dog en undtagelse. Hvis din arbejdstid ændres med mere end 20 % - altså fx fra 37 til under 29,6 timer, så skal lønnen i din ferie reguleres i forhold til den gennemsnitlige arbejdstid i optjeningsåret.

Barselsdagpenge

En ændring i arbejdstiden vil også påvirke det dagpengebeløb, du vil være berettiget til at få under orloven. Barselsdagpengene beregnes i forhold til det timetal, du skulle have arbejdet, hvis du ikke havde orlov. Hvis du fx har nedsat din arbejdstid til 4/5, så får du tilsvarende udbetalt 4/5 af dagpengebeløbet. Overvej derfor om din deltidsansættelse kun skal være for en nærmere afgrænset periode.

Pension

Normalt følger pensionsindbetalinger lønniveauet, og det vil sige, at en ændring i arbejdstiden som udgangspunkt også påvirker din pension. Du har dog mulighed for, efter aftale med din arbejdsgiver, at fortsætte med at indbetale det sædvanlige pensionsbidrag.

A-kasse

En deltidsansættelse kan også få konsekvenser i forhold til din dagpengeret. Du kan kontakte a-kassen for at høre nærmere herom. 

 

Djøfbladet

Løhde og Løkke gentager fejl fra flytterunde I

Regeringen flytter igen hundreder af højt specialiserede arbejdspladser ud på trods af erkendt problem med at rekruttere erfarne specialister. Viden går tabt, siger Djøfs Sara Vergo.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Godt nyt år. Godt nyt job år. Godt vækst år.

Jeg vil gerne starte året med at stille spørgsmålet: ”Er det i år, du skal søge et nyt job?”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent