Djøf

Deltid, når du er fuldmægtig

Hvad indebærer en deltidsansættelse, og hvad skal du være særligt opmærksom på som deltidsansat?

Hvis du gerne vil have nedsat din arbejdstid, skal det aftales med din arbejdsgiver. Du har ikke en ret til at få nedsat tid, ligesom du heller ikke har en ret til at komme på fuld tid igen efter en periode med deltid. Det kan derfor være en god idé at aftale, at den nedsatte arbejdstid gælder for en given periode, og at du efter periodens udløb kan komme på fuld tid igen, hvis dette er vigtigt for dig. 

Løn 

Når du er ansat på deltid, får du løn i forhold til den nedsatte arbejdstid. Din løn beregnes som forholdet mellem dit ugentlige timetal og fuld tid (37). Ved en deltidsansættelse på 25 timer ugentligt reduceres lønnen til 25/37 af lønnen for en fuldtidsansat. 

Du har som deltidsansat også ret til rådighedstillæg og andre tillæg i henhold til overenskomsten. Disse tillæg reduceres dog i forhold til den nedsatte arbejdstid på samme måde som lønnen.

Du skal være opmærksom på, om dine arbejdsopgaver reelt bliver reduceret i forhold til arbejdstidsnedsættelsen. Der vil være en risiko for, at du reelt skal udføre den samme mængde opgaver men bare på mindre tid. En kompensation for dette kan være, at du i forbindelse med deltidsansættelsen forhandler dig frem til et højere tillæg.

Lønanciennitet

Din lønanciennitet er afgørende for, hvornår du rykker opad i lønsystemet efter overenskomstens regler.

Statsansatte optjener fuld lønanciennitet ved ansættelse på deltid med mindst 15 timer pr. uge i gennemsnit. Ved ansættelse på deltid med mindre end 15 timer pr. uge i gennemsnit optjenes halv lønanciennitet.

Ansatte i regioner og kommuner optjener fuld lønanciennitet ved ansættelse på deltid med mindst otte timer pr. uge i gennemsnit. Ved ansættelse på deltid med mindre end otte timer pr. uge i gennemsnit optjenes lønanciennitet i forhold til den nedsatte tjeneste. 

Barselsdagpenge

En ændring i arbejdstiden vil også påvirke det dagpengebeløb, du vil være berettiget til at få under orloven. Barselsdagpengene beregnes i forhold til det timetal, du skulle have arbejdet, hvis du ikke havde orlov. Hvis du fx har nedsat din arbejdstid til 4/5, så får du tilsvarende udbetalt 4/5 af dagpengebeløbet. Overvej derfor om din deltidsansættelse kun skal være for en nærmere afgrænset periode.

Ferie for statsansatte

Som deltidsansat optjener du ret til ferie med løn som alle andre (dvs. 25 feriedage og 5 særlige feriedage pr. år). Størrelsen af din løn under ferien hænger dog sammen med din beskæftigelsesgrad (x/37) i optjeningsåret.

Det vil sige, at du får udbetalt løn under ferie svarende til den beskæftigelse, du havde i optjeningsåret. Hvis du derfor har været på fuld tid i optjeningsåret, vil du få udbetalt løn svarende til fuldtidsansættelse under ferie i det følgende ferieår, selvom du er på deltid, når ferien holdes. Hvis du omvendt går fra deltid til fuld tid, vil du få udbetalt deltidsløn under ferien.

Hvis din deltid er tilrettelagt således, at din arbejdsuge er på færre end fem dage, optjener du som alle andre ret til 2,08 feriedage med løn for hver måneds ansættelse, dvs. 25 feriedage og 5 særlige feriedage pr. år. Din ferie skal imidlertid holdes på samme måde, som arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt, og de arbejdsfri dage skal indgå i ferien med et forholdsmæssigt antal. Hvis du fx arbejder fire dage om ugen, skal den ugentlige arbejdsfri dag ind i en ferie.

Ferie for regionalt og kommunalt ansatte

Som deltidsansat fastsættes antal optjente ferietimer altid i forhold til beskæftigelsesgraden. Ændres beskæftigelsesgraden i optjeningsåret eller i ferieåret, justeres de optjente ikke afviklede ferietimer svarende til ændringen. Ferie optjenes og afvikles således altid i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad. Det vil sige, at du får udbetalt løn under ferie svarende til den beskæftigelse, du har, når ferien afvikles.

Hvis du derfor har været fuldtidsansat i optjeningsåret, men er deltidsansat i ferieåret, vil du få udbetalt løn svarende til deltidsansættelse under ferien, selvom du i optjeningsåret har optjent ferie som fuldtidsansat. Hvis du omvendt går fra deltidsansættelse til fuldtidsansættelse, vil du få udbetalt løn under ferien som fuldtidsansat, når ferien holdes, mens du er fuldtidsansat. 

Merarbejde

Er du ansat på deltid, er du også omfattet af de almindelige regler om merarbejde. Det betyder, at du har pligt til at påtage dig merarbejde. Reglerne om merarbejde findes i din overenskomst.

I staten er rådighedsforpligtelsen for fuldtidsansatte 20 timer pr. kvartal og i regionerne og kommunerne 35 timer pr. kvartal.

Er du ansat på deltid med rådighedstillæg, får du reduceret din rådighedsforpligtelse (og dit rådighedstillæg) i forhold til din beskæftigelsesgrad. Ved f.eks. 25 timers ugentlig beskæftigelse, har du en rådighedsforpligtelse pr. kvartal på 13,5 time i staten (20x25/37) og på 24 timer i regionerne og kommunerne (35x25/37).

Har du opfyldt din rådighedsforpligtelse, får du betaling med almindelig løn op til fuldtidsnormen på 37 timer om ugen. De merarbejdstimer, der ligger herudover, honoreres, som om du var fuldtidsansat, det vil sige afspadsering + 50 % eller timeløn + 50 %.

Djøfbladet

Løhde og Løkke gentager fejl fra flytterunde I

Regeringen flytter igen hundreder af højt specialiserede arbejdspladser ud på trods af erkendt problem med at rekruttere erfarne specialister. Viden går tabt, siger Djøfs Sara Vergo.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Godt nyt år. Godt nyt job år. Godt vækst år.

Jeg vil gerne starte året med at stille spørgsmålet: ”Er det i år, du skal søge et nyt job?”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent