Pressemeddelelse

38 faglige organisationer: Fortæl, hvad der står på din lønseddel

Ved at nedbryde løntabuet kommer vi nærmere den hårdt tiltrængte ligestilling på lønsedlen.

08.03.2018

Hvorfor er du single? Hvem har du sidst kysset med? Hvor mange penge tjener du om måneden? Af de tre spørgsmål er det mest upassende af dem åbenbart det sidste. For løn er en privatsag.

Det er sådan, vi er opdraget; at snak om løn med kolleger, venner og familie er tabu. Men hvorfor egentlig?

Vi er 38 fagforbund, der i anledning af kvindernes internationale kampdag er gået sammen om at dæmme op for løntabuet i håb om, at mere åbenhed vil skabe mere ligeløn.

Hvis du ikke ved, hvad din kollega tjener, ved du heller ikke, om der er ligeløn på din arbejdsplads

Vi skriver 2018, og vi bryster os af at være et af de mest ligestillede lande i verden. Men sagen er den, at kvinder i gennemsnit tjener 15 procent mindre end mænd ifølge tal fra Eurostat.

Så på tværs af faggrupper og uddannelsesbaggrund er vi 38 fagforbund enige om, at ligeløn skal højt op på dagsordenen – ikke kun i dag, men også resten af årets 364 dage, for det er på tide at rette op. Institut for Menneskerettigheder peger på, at åbenhed om løn er en af vejene til at opnå ligeløn.

I Danmark er det faktisk ulovligt at lønne mænd og kvinder forskelligt på grund af køn.

Hvis vi begynder at tale mere åbent om løn på vores arbejdspladser og i offentligheden generelt, kan vi komme løntabuet til livs. For hvis du ikke ved, hvad din kollega tjener, ved du heller ikke, om der er ligeløn på din arbejdsplads. Og hvordan skal vi så nogensinde sikre solidaritet og ligeløn?

Vi har bedt VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, om at undersøge, hvordan det står til med lønåbenhed i andre lande. Rapporten, der udkommer i dag, beskriver, hvordan Storbritannien, Island og Tyskland i 2017 har gennemført indsatser, der skal øge lønåbenheden – netop med det erklærede formål at opnå ligeløn mellem kvinder og mænd.

I dag afholder vi en konference på Christiansborg, hvor vi har bedt fem af Folketingets ligestillingsordførere forholde sig til, hvordan lønåbenhed kan være en vej til ligeløn.

For mens lønåbenheden vinder frem i lande, vi normalt sammenligner os med, er det, som om debatten står helt stille herhjemme. Her er løn stadig tabu. Det kan vi ikke være tjent med.

Lad os i stedet hoppe med på vognen og lade os inspirere af de gode eksempler fra andre lande. Det er på tide at tage et opgør med den politiske modvilje mod at lovgive om lønåbenhed i Danmark.

Lovgivningsmæssigt har det i de seneste knap to årtier været et skridt frem og to tilbage, når det kommer til løngennemsigtighed. Groft sagt er der ikke sket nogen forbedringer i Danmark siden 2001, da loven om ligelønsstatistik så dagens lys.

Da VK-regeringen kom til magten i 2015, valgte den at rulle indsatsen for ligeløn adskillige år tilbage, så virksomheder med under 35 ansatte ikke længere behøver at lave kønsopdelte lønstatistikker.

En lov, der ellers blev vedtaget i 2006 for at sikre mindre skævvridning på lønfronten. Forudsætningen for at kunne ændre på de urimelige skævheder er jo netop, at man kan få adgang til de faktiske lønforhold.

Demokratiet foregår i høj grad ude på de danske arbejdspladser. Derfor anbefaler vi også, at arbejdsgivere, tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg oplyser de ansatte om, at de ifølge ligelønsloven har ret til at drøfte løn og udveksle lønoplysninger indbyrdes.

Det bør være en naturlig del af en sund arbejdspladskultur, at der er klar information om de kriterier, der ligger til grund for fastsættelsen af lønnen på arbejdspladsen.

Så vores opfordring til alle jer lønmodtagere, tillidsrepræsentanter og arbejdsgivere ude i landet er: Del din løn – både med kollegaer, familie og venner, og under hashtagget #DelDinLøn. Lad os sammen nedbryde løntabuet og skabe en hårdt tiltrængt ligestilling på lønområdet i Danmark.

Fælles debatindlæg fra 38 fagforbund:

3F, AC, Uddannelsesforbundet, Bibliotekarforbundet, Bupl, Dansk Artist Forbund, Danmarks Lærerforening, Dansk Journalistforbund, Dansk Metal, Dansk Psykolog Forening,Dansk Skuespillerforbund, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Danske Socialrådgivere, Danske Tandplejere, Djøf, Dansk Magisterforening, Den Danske Dyrlægeforening, Farmakonomforeningen, FOA, Forbundet Arkitekter og Designere, Foreningen af Tekniske og administrative Tjenestemænd, Forsikringsforbundet, Frie Skolers Lærerforening, FTF, Gymnasieskolernes Lærerforening, HK, Ingeniørforeningen IDA, JA, Jordmoderforeningen, Kommunikation og Sprog, Konstruktørforeningen, Kost & Ernæringsforbundet, LO, Pharmadanmark, PROSA, Radiografrådet, Socialpædagogerne.

Debatindlægget blev bragt i Politiken den 8. marts 2018.

 

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Djøfbladet

"Her gør jeg en forskel for nogen lige nu"

Efter et årti som forsker er Michael Aagaard Seeberg blevet afdelingsleder hos KFUM’s Sociale Arbejde. Miljøet er meget anderledes end på universitetet.

PR-foto: KFUM’s Sociale Arbejde
Djøf blog

Fortæl om dig selv, når du søger job

Rejser og fritidsinteresser kan foldes ud og blive til eksempler på dine personlige kompetencer, og samtidig fremstår du imødekommende ved at fortælle lidt om dig selv som privatperson.


Tom Hedegaard
Tom Hedegaard
Chefkonsulent