Pressemeddelelse

Djøf støtter helhjertet afbureaukratisering

Ønskerne og intentionerne er gode og nødvendige. Men gør alvor af snakken og sæt handling bag ordene. Djøf deltager gerne, siger Hanne Fugl Eskjær, formand for de offentlige chefer i Djøf i en kommentar til regeringens udspil om afbureaukratisering.

04.09.2018

- Afbureaukratisering er et ønske, som Djøf helhjertet deler med resten af befolkningen og politikerne i Folketinget. Der kan i mange tilfælde luges ud i krav til dokumentation og procedurer, som fra starten er besluttet i god mening, men på den enkelte arbejdsplads kommer til at kræve alt for mange ressourcer. Det stjæler tid fra medarbejderne og går ud over den tid, der er til rådighed for at løse kerneopgaverne, uanset om det handler om ældre, børn, syge osv.

Det siger Hanne Fugl Eskjær, formand for de offentlige chefer i Djøf i en kommentar til regeringens udspil til mindre bureaukrati i den offentlige sektor.

Men hun drypper også lidt malurt i bægeret:

- Der har været talt meget om afbureaukratisering af den offentlige sektor de sidste 20 år. Ønskerne og intentionerne er gode og nødvendige. Men, hvis det skal få reel betydning i forhold til det ressourcepres, der opleves mange steder, må vi opfordre til, at man gør alvor af snakken og sætter handling bag ordene. Virkeligheden har mange steder været, at omfanget af regler og krav om kontrol og dokumentation er steget.

- Der skal vedholdende arbejdes med at sætte fokus på behovet for en enklere styring af den offentlige sektor og et fleksibelt bureaukrati. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at al bureaukrati naturligvis ikke er overflødigt. Bureaukrati indrettet på den rigtige måde er tværtimod med til at sikre sammenhængskraft i samfundet og retssikkerheden for den enkelte borger, pointerer Hanne Fugl Eskjær.

Regeringen har annonceret, at der skal nedsættes et Forum for Forenkling, som skal følge op på at gøre reglerne i den offentlige sektor mere enkle.

- I Djøf deltager vi meget gerne i et sådant forum, ligesom vi de seneste par år har haft en dialog med bl.a. Politiforbundet, Dansk Sygeplejeråd og FOA om, hvordan vi bedre kan samarbejde om at skabe mere meningsfuld dokumentation eller regler. For det er klart, at en regel uden mening er klar til at blive udluget, siger Hanne Fugl Eskjær.

Hun opfordrer til et tæt samarbejde mellem sektorerne på tværs af faggrænser, ligesom det er helt afgørende, at de offentlige ledere får et større ledelsesrum, så der bliver plads til at lade den sunde fornuft og medarbejdernes professionalisme råde:

- For Djøf at se er det afgørende, at når Folketinget vedtager politiske reformer, der påvirker arbejdet for de offentligt ansatte helt ud i det yderste led over for den enkelte borger, skal personalet og de enkelte faggrupper være med i processen. De offentlige ledere skal have rum til at lede og kunne træde i karakter som ledere uden at være fastlåste af unødvendige dokumentations- og styringsbånd. Det handler bl.a. om, at de offentlige ledere skal kunne skabe plads og give et større ansvar til de fagprofessionelle. Så kan de bedre bruge deres faglighed og sunde fornuft til at træffe beslutninger inden for deres fagområde fx på skoler, hospitaler, daginstitutioner osv.

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.