Find ekspert

Hvis du har brug for en ekspert til at kommentere på love, regler og erfaringer inden for arbejdsmarkedsforhold i bredeste forstand for højtuddannede, er du velkommen til at kontakte en af Djøfs eksperter.

Eksperter

Edith Jakobsen

Edith Jakobsen
Arbejdslivspolitisk chef
Eksperter
Telefon: 33 95 97 13

Emner: Arbejdsliv, psykisk arbejdsmiljø, herunder stress og social kapital mv. Work-life balance. Ligestilling.

Jens Qvesel

Jens Qvesel
Forvaltningspolitisk chef
Eksperter
Telefon: 33 95 99 04

Emner: Offentlig forvaltning, offentlig ledelse, styring, embedsmændenes rammevilkår, demokrati.

Wenche Marit Quist

Wenche Marit Quist
Forsknings- og uddannelsespolitisk chef
Eksperter
Telefon: 33 95 98 26

Emner: Universitetsuddannelsernes kvalitet og finansiering, de studerendes vilkår, forskning samt universiteternes virke og samspil med erhvervsliv mv.

Helene Rafn

Helene Rafn
Lønforhandlingschef
Eksperter
Telefon: 33 95 99 34

Emner: Kontrakter og kontraktvilkår, løn, klausuler, afskedigelse, barsel, ferie og arbejdstid. Vilkår for advokater og direktører/ledere.

Gert Nielsen

Gert Nielsen
Karrierechef
Eksperter
Telefon: 33 95 98 96

Emner: Virksomhedernes udbytte af at ansætte højtuddannede, nye jobmuligheder for djøferne i private firmaer og i udlandet, jobsøgning.

Mette Knudsen

Mette Knudsen
Rådgivningschef
Eksperter
Telefon: 33 95 98 83

Emner: Tendenser fra 40.000 årlige medlemskontakter om løn, ansættelsesvilkår og jobsøgning, rådgivning i forbindelse med jobsøgning/jobskifte, overgang fra studieliv til arbejdsliv mv.

Lars Brittain

Lars Brittain
Netværkschef
Eksperter
Telefon: 33 95 96 60

Emner: Netværk i Danmark og udlandet, mentorordninger, arrangementer.

Rami Christian Sørensen

Rami Christian Sørensen
Juridisk chef
Eksperter
Telefon: 33 95 98 68

Emner: Principielle juridiske spørgsmål. Lovgivningen om relationen mellem politikere og embedsmænd, ytringsfrihed, forvaltningslov og offentlighedslov.

Britta Borch Egevang

Britta Borch Egevang
Direktør, Ledelsespolitisk chef
Eksperter
Telefon: 33 95 01 71

Emner: Ledelse og ledelsesudvikling, CSR, human ressources, governance.

Pressekontakt

Torben Gross
Torben Gross, Pressechef
Telefon: 33 95 99 29