]]>

Djøf

Erhvervsskolelederne i Djøf

Velkommen til det største lederfællesskab for Danmarks erhvervsskoler og -gymnasier. Vi samler alle med ledelsesopgaver lige fra direktør- til mellemlederniveau.

Foreningen arbejder målrettet sammen med andre ledergrupper i Djøf om at fremme vores medlemmers interesser. Både når det handler om løn- og ansættelsesvilkår og om at skabe et arbejdsliv i balance som leder.

Vores medlemmer får via Djøf direkte rådgivning og bistand i sager om løn- og ansættelsesvilkår.

Med venlig hilsen

Lars Bregnehøj
Formand

Foreningen ledes af en bestyrelse på otte medlemmer.

Har du spørgsmål til bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte vores formand.

 

Tillidshverv  Navn Arbejdsplads  Mail 
Formand Lars Bregnehøj
Syddansk Erhvervsskole
dk¤sde¤lbh
Næstformand Flemming Bornemann IBC International Business College dk¤ibc¤fbo
Kasserer Michael Kaas Andersen ZBC dk¤zbc¤mika
Medlem Gitte Rye Larsen
Aalborg Tekniske Gymnasium
dk¤aatg¤gila
Medlem Morten Adler Tommerup
Aarhus Business College
dk¤aabc¤moto
Medlem
Allan Kortnum Herningsholm
dk¤herningsholm¤alk
Medlem Susanne Bomholt Andersen U/Nord dk¤unord¤sban
Medlem Finn Karlsen
EUC Syd dk¤eucsyd¤fka
Suppleant
Henrik Toft
College360
dk¤college360¤htoft
Suppleant Jens Gamauf IBC International Business College dk¤ibc¤jgm
Suppleant
Søren Vestergaard Lohmann
Kold College
dk¤koldcollege¤solo
Suppleant
Hugo Brund Nielsen
EUC Lillebælt
dk¤eucl¤hbn

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert andet år i lige årstal inden udgangen af marts måned.

Du kan følge generalforsamlingens beslutninger herunder.

Årsrapport EID 2020

Invitation og dagsorden til generalforsamling 2020

Referat EiD generalforsamling 2020

Årsrapport for 2019

Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2019

Regnskabserklæring

Beretning 2018

Årsrapport 2018

Generalforsamling 2018

Nyhedsbrev fra Erhvervsskolelederne i Djøf

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet fra Erhvervsskolelederne i Djøf ved at sende en mail med dit navn, din stilling og din mail.

Leder på uddannelsesområdet

Se, hvad der særligt gælder for ledere på uddannelsesområdet med hensyn til ansættelsesvilkår og løn, og få et overblik over rådgivning, kurser, netværk m.v., du og andre uddannelsesledere har adgang til som medlem af Djøf.

Få overblikket her