Djøf

Uddannelse og studerende

Fra udbredelse af studiejob til de studerendes holding til fremdriftsreformen. Læs undersøgelser om uddannelse og studerende.

Hvad mener de studerende?

Læs alt om studerende og hvordan de oplever deres studieliv. Få faktarak om SU-reformen og undersøgelser om, hvad de studerende mener.

Studielivsundersøgelsen 2017 

De studerendes generelle tilfredshed med studielivet generelt er steget, ligesom deres tilfredshed med det sociale studieliv er steget. Til gengæld er der flere stressede studerende.

Læs analyse: Studielivsundersøgelse 2017 – Studiekvalitet, stress og fysiske rammer     

Resumé

Den generelle tilfredshed blandt de studerende er stigende, det gælder både for det helt generelle studieliv og det sociale studieliv. Færre studerende oplever sociale problemer og ensomhed på studiet, til gengæld er der flere studerende, der beskriver sig selv som stressede i hverdagen. Blandt studerende, der oplever problemer, hvad enten det er sociale eller stress-relaterede problemer på studiet, er der stor forskel mellem kvindelige og mandlige studerende i forhold til at søge hjælp.

 • De studerende generelle tilfredshed med deres studieliv ligger på 69 på en skala fra 0-100, hvilket 
  er en stigning i forhold til tidligere års undersøgelser
 • To ud af tre studerende beskriver sig selv som i høj eller nogen grad stresset i hverdagen, af disse 
  har op mod 80% oplevet symptomer, fx træthed eller søvnbesvær som følge af stress. 
  Knap en ud af fire har søgt hjælp hos lægen på grund af stress
 • Generelt er de studerende tilfredse med de fysiske rammer på studiestederne, dog oplever mange 
  problemer med at finde læsepladser og/eller steder, hvor de kan sidde med deres læsegrupper/-
  makker.  

Tidligere Studielivsundersøgelser:

Studielivsundersøgelsen 2016

Studielivsundersøgelsen 2015

Studielivsundersøgelsen 2014 

Studielivsundersøgelsen 2013

Studielivsundersøgelsen 2012

Typisk livsforløb for en studenterårgang 2015

Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives de typiske livsforløb for studenterårgang 2000 - hvilke uddannelsesvalg har de taget, og hvilket socialt, økonomisk og arbejdsmæssigt liv har de nu.

I registeranalysen ses på indkomst, ledighed, samfundsøkonomisk bidrag, bopæl, familiemæssig status og gennemsnit fra studentereksamen for studenterårgang 2000 på 27.961 unge.

I surveyen belyses tilfredshed med arbejde og privatliv, arbejdsvilkår og tilfredshed med arbejde og forbrugsmuligheder for dem i aldersgruppen 28-38 år, der har en adgangsgivende eksamen. 

Registeranalysen er foretaget i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf på baggrund af Danmarks Statistiks registre.

I surveyen er der indsamlet data fra 1.002 beskæftigede, selvstændige, ledige og studerende i alderen 28-38 år. Data er indsamlet af Epinion i marts 2015.

Læs faktaarkene

Tillykke med huen - her er dit liv

Faktaark 1: Tillykke med huen - Profil af en studenterårgang

Faktaark 2: Tillykke med huen - Økonomi og beskæftigelse

Faktaark 3: Tillykke med huen - Familie og bolig

Faktaark 4: Tillykke med huen - Lykke

Faktaark 5: Tillykke med huen - Arbejdslivet

De studerende om uddannelseskvalitet 2012

Djøf har sammen med Epinion foretaget en undersøgelse om uddannelseskvalitet – hvad mener de studerende?

Kvaliteten af de danske universitetsuddannelser er ofte til debat. Men man hører sjældent de studerendes røst. Djøf har derfor spurgt danske universitetsstuderende inden for alle hovedområderne om deres syn på uddannelsernes kvalitet, herunder særligt deres omfang, og deres vurderinger af konsekvenserne heraf. 

Læs "Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende". 

Undersøgelse af SU-reformen 2013

Djøf gennemførte i januar 2013 en mindre undersøgelse blandt studerende medlemmer af Djøf. Undersøgelsen har fokus på SU-reformen og dens konsekvenser.

En mindre undersøgelse blandt studerende medlemmer af Djøf viser, at knap 60% af de kandidatstuderende ikke har gennemført deres aktuelle uddannelse på normeret tid. De hyppigste årsager til forsinkelsen er studiejob, ikke-meritgivende praktikophold samt en bevidst forsinkelse pga. beskæftigelsessituationen for nyuddannede.

De studerendes planlægning er generelt set ikke påvirket af de politiske ønsker om, at de studerende skal hurtigere gennem studiet. Størstedelen af de studerende siger, at det ikke påvirker deres planlægning eller det er vigtigere at have studierelevant arbejde og andre aktiviteter ved siden af deres studie.

Undersøgelsen er gennemført i januar 2013 på baggrund af spørgeskemabesvarelser fra knap 1.300 studerende på de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske uddannelser.

Djøf-undersøgelse: SU-reform 2013

Tænk længere

DeFacto

Djøfbladet

Fire ud af ti føler sig tvunget til at arbejde i ferien

En ny undersøgelse viser, at mange oplever, at de er tvunget til at arbejde, når de ellers skulle holde ferie. Det er ikke et sundhedstegn, mener stressekspert, for ingen skal føle sig tvunget til at arbejde i ferien – men det kan dog godt være okay for nogen, siger han. Det kommer bare an på…

Kite Rin/Shutterstock
Djøf blog

It takes three to tango

SU- og fremdriftsreformen understreger, at der er tre aktører bag gode uddannelser: Den studerende, uddannelsesinstitutionen og arbejdsgiverne. Det fordrer et hidtil uset samspil kombineret med evnen til at se muligheder og kende sine begrænsninger.


Wenche Marit Quist
Wenche Marit Quist
Forsknings- og uddannelsespolitisk chef